Badania naukowe prowadzone w Katedrze Finansów Międzynarodowych

Prace badawcze pracowników zespołu Katedry Finansów Międzynarodowych koncentrują się w ostatnim okresie przede wszystkim na problematyce aktualnych zagadnień polityki walutowej w kraju i na świecie, integracji walutowej oraz ewolucji międzynarodowych rynków finansowych.

.