Współpraca naukowa Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej

Pracownicy Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej są członkami i założycielami wielu stowarzyszeń naukowych. Katedra regularnie współpracuje też z innymi zaprzyjaźnionymi jednostkami badawczymi. Poniżej kilka najważniejszych inicjatyw z ostatnich lat.
Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej

Z inicjatywy Katedry doszło do ukonstytuowania się Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej, głównego zrzeszenia polskich badaczy zajmujących się dziejami gospodarki i społeczeństwa, a jej pracownicy utworzyli w 2010 roku pierwszy zarząd stowarzyszenia. Do dziś regularnie zasiadają w jego władzach i biorą udział w inicjatywach PTHG.

Strona Towarzystwa

Polsko-Ukraińskie Forum Historii Gospodarczej i Społecznej

W 2017 roku Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej SGH nawiązała współpracę z Wydziałem Historycznym Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki, rozpoczynając przygotowania do zorganizowania cykliczego Polsko-Ukraińskiego Forum Historii Gospodarczej i Społecznej. Dotychczas odbyły się trzy (w styczniu 2018 i grudniu 2022 w SGH oraz w maju 2019 we Lwowie). W ich trakcie czołowi ukraińscy i polscy badacze dzielili się wiedzą na temat wspólnej historii. 


Sprawozdanie z Pierwszego Forum autorstwa Wojciecha Morawskiego („Gazeta SGH”, s. 40–41)[pdf]
Sprawozdanie z Drugiego Forum autorstwa Andrzeja Zawistowskiego („Gazeta SGH”)
Sprawozdanie z Trzeciego Forum autorstwa Aldony Podolskiej-Meduckiej

 

.