Władze i skład osobowy Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej

Kierownik
Prof. dr hab. Wojciech Morawski

Prof. dr hab. Wojciech Morawski to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich historyków gospodarczych, znawca historii finansów i bankowości, specjalizujący się w najnowszej historii gospodarczej i politycznej oraz geografii historycznej.

Kontakt
Wojciech Morawski
Profesor SGH
dr hab. Jacek Luszniewicz

Dr hab. Jacek Luszniewicz, prof. SGH to historyk gospodarczy specjalizujący się w historii gospodarczej Polski i świata w XX wieku. W swoich badaniach zajmował się między innymi dziejami korporatyzmu, ZSRR oraz polskiej polityki gospodarczej w XX wieku.

 

Kontakt

Książka Adresowa SGH

Jacek Luszniewicz
Profesor SGH
dr hab. Aldona Podolska-Meducka

Dr hab. Aldona Podolska-Meducka, profesor SGH to historyczka gospodarcza specjalizująca się w tematyce historii Polski dwudziestego wieku, a zwłaszcza gospodarki wojennej i polskiego prawa gospodarczego w okresie międzywojennym. Kierownik Zakładu Historii Szkoły.

 

Kontakt

Książka adresowa SGH

Aldona Podolska-Meducka
Profesor SGH
dr hab. Andrzej Zawistowski

Historyk gospodarczy i społeczny dziejów Polski w XX wieku. Wielokrotnie nagradzany autor książek naukowych i popularyzatorskich oraz opracowania merytorycznego gry planszowej „Kolejka”. 

Kontakt
Andrzej Zawistowski
Adiunkt
dr Łukasz Dwilewicz

Historyk gospodarczy specjalizujący się w polityce gospodarczej (zwłaszcza przemysłowej) PRL, procesach umiędzynaradawiania gospodarki polskiej po 1989 roku oraz FDI.

Kontakt
Łukasz Dwilewicz
Adiunkt
dr Jerzy Łazor

Historyk gospodarczy specjalizujący się w dziejach 20 wieku, zwłaszcza zaś w historii polskich kontaktów z zagranicą, dziejach finansów i migracji.

Kontakt

email: jlazor@sgh.waw.pl

Jerzy Łazor
Starszy wykładowca
dr Anna Jarosz-Nojszewska

Historyczka gospodarcza specjalizująca się w dziejach Polski międzywojennej i PRL. Obecnie zajmuje się tematyką polityki społecznej II Rzeczypospolitej oraz debatami ekonomistów w tym okresie.

Kontakt

Książka adresowa SGH

Researchgate

Anna Jarosz-Nojszewska

 

Emeritus
Prof. dr hab. Janusz Kaliński

Profesor Janusz Kaliński jest jednym z najważniejszych polskich historyków gospodarczych, pionierem badań historii PRL i transformacji gospodarczej. Jest autorem kilkudziesięciu książek i kilkuset artykułów.

Koleżanki i koledzy z Katedry uczcili Jego dorobek dwiema książkami:

  • Ekonomia. Społeczeństwo. Polityka. Studia ofiarowane prof. dr. hab. Januszowi Kalińskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. A. Zawistowski (2012)
  • Janusz Kaliński. Ekonomista. Historyk. Nauczyciel akademicki, red. A. Zawistowski (2022)

 

Janusz Kaliński
Sekretariat

Sekretariatem zajmuje się Barbara Maranda-Porębska

ul. Wiśniowa 41, pok. 74

02-520 Warszawa

tel.: +48 564 91 30

Dawni pracownicy Katedry

prof. dr hab. Irena Kostrowicka (1920–2008)

prof. dr hab. Zbigniew Landau (1931–2018)

dr hab. Piotr Jachowicz, prof. SGH (1955–2017)

 

Autor
.