Publikacje pracowników Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej

Pełną listę publikacji znaleźć można na stronach poszczególnych pracowników. Poniżej zestawienie ostatnich publikacji książkowych.
 • Jerzy Łazor, The Political Economy of Interwar Foreign Investment: Economic Nationalism and French Capital in Poland, 1918–1939, Routledge, London and New York 2024, 185 s.
 • Andrzej Zawistowski, Koszykowa róg Stalina. Areszt Wewnętrzny Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego 1945–1956, IP, Warszawa 2023, 488 s.
 • Andrzej Zawistowski, Profesor. Edward Lipiński i jego czasy, OW SGH, Warszawa 2023, 205 s. 
 • Rafał Brodacki, Paweł Brudek, Paweł Ukielski, Katarzyna Utracka, Michał Tomasz Wójciuk, Andrzej Zawistowski, Chcieliśmy być wolni. Powstanie Warszawskie 1944, WAB, MPW, Warszawa 2022, 500 s.
 • Piotr Szlanta, Andrzej Zawistowski, Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Poziom podstawowy, WSiP, Warszawa 2022, 336 s.
 • Joanna Choińska-Mika, Piotr Szlanta, Andrzej Zawistowski, Historia. Podręcznik. Liceum i technikum. Poziom rozszerzony, WSiP, Warszawa 2022, 559 s. 
 • Dylematy. Intelektualna historia reform Leszka Balcerowicza, Więź, Warszawa 2021, red. naukowa Jacek Luszniewicz, Wojciech Morawski i Andrzej Zawistowski. Wydanie II uzupełnione – 2022, ebook – 2022.
 • Wojciech Morawski, Kryzysy gospodarcze: perspektywa historyczna, Oficyna wydawnicza „Mówią Wieki”, Warszawa 2021, 320 s.
 • Andrzej Zawistowski, Stacja plac Dzierżyńskiego, czyli metro, którego Warszawa nie zobaczyła Budowa warszawskiej kolei podziemnej w latach 50. XX w., Trzecia Strona, Warszawa 2019, 272 s.
 • Wojciech Kalwat, Piotr Szlanta i Andrzej Zawistowski, Historia 8, WSiP, Warszawa 2018, 240 s.
 • Systemy walutowe współczesnego świata, red. J. Łazor i W. Morawski, Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej, Warszawa 2018 
 • Andrzej Zawistowski, Bilety do sklepu. Handel reglamentowany w PRL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017. 
 • Stanisław Wojciechowski, Moje wspomnienia, wstęp i opracowanie Jerzy Łazor, Muzeum Historii Polski, Warszawa 2017, t. I-II.
 • Problemy gospodarcze Trzeciej Rzeczypospolitej, red. naukowa Anna Jarosz Nojszewska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017. 
 • Problemy reprywatyzacji, red. Anna Jarosz-Nojszewska, Paulina Legutko-Kobus, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2017.
 • Jerzy Łazor, Brama na Bliski Wschód. Polsko-palestyńskie stosunki gospodarcze w okresie międzywojennym, Wydawnictwo IPN, Warszawa 2016. 
 • 
Polityka migracyjna: historia i współczesne wyzwania, red. K. Górak-Sosnowska i J. Łazor, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2016 . 
 • Problemy energetyczne Polski. Cześć 1: Surowce, red. A. Jarosz-Nojszewskiej, W. Morawskiego, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2016. 
 • 
Janusz Kaliński, Czesław Noniewicz, Historia gospodarcza Polski XX i XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015.
 • Łukasz Dwilewicz, Economic history - introduction and lectures, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
 • Historia polskich okręgów i regionów przemysłowych, red. Ł. Dwilewicz, W. Morawski, Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej, Warszawa 2015.
 • Historia zabytkowego kampusu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Oficyna Wydawnicza SGH, red. W. Morawski, Warszawa 2015.
 • Między stabilizacją a ekspansją. System finansowy w służbie modernizacji (z warsztatów badawczych historyków gospodarczych), red. J. Łazor, W. Morawski, Wydawnictwo Gajt, Wrocław 2014. 
 • Janusz Kaliński, Economy in Communist Poland. The Road Astray, Warsaw: Institute of National Remembrance, 2014, 126 s. 
 • Janusz Kaliński, Renata Przygodzka, Marian Zalesko, Historia gospodarcza świata XIX i XX wieku, Białystok: UwB, 2014, 319 s .
 • Janusz Kaliński, Zarys stosunków międzynarodowych po II wojnie światowej, Białystok 2014, UwB, 151 s.
 • Z zagadnień transformacji i integracji gospodarczej, red. Janusz Kaliński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013,  332 s.
 • W poszukiwaniu modelu gospodarki centralnie kierowanej, red. Piotr Jachowicz, SGH, Warszawa 2013, 202 s. 
 • From the Great Depression to the Global Financial Crisis (1929-2009) , red. Janusz Kaliński, Marian Zalesko, Białystok 2012, UwB, 302 s.
 • Wybrane zagadnienia ekonomiczne Polski, Unii Europejskiej i świata, red. Janusz Kaliński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, 291 s.
 • Janusz Kaliński, Gospodarka w PRL, Warszawa: IPN,  2012, 124 s. 
 • Stosunki gospodarcze Polski z państwami Europy Środkowej i Wschodniej po rozszerzeniu Unii Europejskiej, red. Janusz Kaliński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, 214 s.
 • Ekonomia, społeczeństwo, polityka. Studia ofiarowane prof. dr. hab. Januszowi Kalińskiemu w 70. Rocznicę urodzin, red. Andrzej Zawistowski, SGH, Warszawa 2011, 551 s. 
 • Aldona Podolska-Meducka, Od wojny do wojny. System świadczeń wojennych w Polsce w latach 1918-1921, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, 441 s. 
 • Janusz Kaliński, Autostrady W Polsce, Czyli Drogi Przez Mękę, Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź 2011, 90 s. 
 • Jerzy Łazor, Wojciech Morawski (red.), Koniunktura gospodarcza a narodziny, wzrost i upadek wielkich doktryn ekonomicznych. Księga pamiątkowa w 50-lecie śmierci profesora Andrzeja Grodka, Oficyna SGH, Warszawa 2011, 147 s. 
 • Wojciech Morawski, Dzieje gospodarcze Polski, Difin, Warszawa 2010, 342 s. 
 • Polskie osiągnięcia gospodarcze. Perspektywa historyczna, red. Janusz Kaliński, Warszawa 2010, WAiP, 247 s. 
 • Janusz Kaliński, Historia gospodarcza Polski 1989-2004, Białystok 2009, UwB, 68 s.
 • Piotr Jachowicz, Wojciech Morawski, Kronika szczytów G-7/G-8, KiW, Warszawa 2009, 375 s. 
 • Andrzej Zawistowski, Kombinat. Dzieje Zambrowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego – wielkiej inwestycji planu sześcioletniego, IPN, Warszawa-Białystok 2009, 414 s. 
 • Janusz Kaliński, Transformacja gospodarki polskiej w latach 1989-2004, SGH, Warszawa 2009, 145 s.
 • Od Wielkiego Kryzysu Gospodarczego do Wielkiego Kryzysu Finansowego. Perturbacje w gospodarce światowej w latach 1929-2009, red. Janusz Kaliński, Marian Zalesko, Białystok 2009, UwB, 461 s. 
 • Bibliografia publikacji pracowników Kolegium Ekonomiczno-Społecznego za lata 1998–2007, oprac. D. Drabińska, Janusz Kaliński, Warszawa 2008, 277 s.
 • Wojciech Morawski, Od marki do złotego. Historia finansów Drugiej Rzeczypospolitej, PWN, Warszawa 2008, 192 s. 
 • Wojciech Morawski, Historia finansów współczesnego świata od 1900 roku, Difin, Warszawa 2008, 127 s. 
 • Ignotus [Adolf Peretz], Finansjera warszawska 1870-1925, oprac. Aldona Podolska-Meducka, wyd. Mówią Wieki, Warszawa 2008, 256 s. 
 • Jacek Luszniewicz, Solidarność – samorząd pracowniczy – transformacja systemu. O programie gospodarczym Sieci Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność” wiodących zakładów pracy (rok 1981), Warszawa 2008, SGH, 335 s. 
 • Sprawy gospodarcze w dokumentach pierwszej Solidarności, tom I: 16 sierpnia 1980–30 czerwca 1981, wybór, wstęp i opracowanie Jacek Luszniewicz, Andrzej Zawistowski, IPN, Warszawa 2008, 488 s. 
 • Stare okręgi przemysłowe. Dylematy industrializacji i dezindustrializacji, red. Wojciech Morawski i Andrzej Zawistowski, SGH, Warszawa 2008, 394 s. 
 • Historia Wydziału i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki / Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1968-2008), red. Jacek Luszniewicz, Andrzej Zawistowski, SGH, Warszawa 2008, 448 s. 
 • Janusz Kaliński, Historia Gospodarcza XIX i XX wieku, PWE, Warszawa 2008, 432 s.  
 • Wojciech Morawski (red.), Historia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 1906-2006, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, 404 s.
 • Wojciech Morawski, Sylwia Szawłowska, Wojny rosyjsko-tureckie od XVII do XX wieku, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006, 215 s. 
 • Andrzej Zawistowski, Mikołaj Lizut, Dekady. Tom IV: 1975-1984, Imbir / Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2006 
 • Łukasz Dwilewicz, Jerzy S. Majewski, Dekady. Tom III: 1965-1974, Imbir / Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2006 
 • Janusz Kaliński (red.), Poczet rektorów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, OW SGH, Warszawa 2006, 151 s. 
 • Janusz Kaliński (red.), Poczet doktorów honoris causa Szkoły Głównej Handlowej, OW SGH, Warszawa 2006, 231 s. 
 • Bogdan Grzeloński, Dyplomacja polska w XX wieku, OW SGH, Warszawa 2006, 385 s. 
 • Zbigniew Landau, Zapomniani ministrowie skarbu Drugiej Rzeczypospolitej, WSDG, Warszawa 2005, s. 264 
 • Janusz Kaliński, Historia gospodarcza Polski Ludowej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005, 123 s. 
 • Wojciech Morawski, Władysław Grabski. Polityk, mąż stanu, reformator, NBP, Warszawa 2004, 36 s. 
 • Janusz Kaliński, Historia gospodarcza XIX i XX w., PWE, Warszawa 2004, 426 s. 
 • Marek P. Deszczyński, Ostatni egzamin. Wojsko polskie wobec kryzysu czechosłowackiego 1938-1939, Wydawnictwo NERITON, Warszawa 2003. 
 • Piotr Jachowicz, Gospodarka świata 1945-2000 (USA - Europa Zachodnia - Japonia), Oficyna Wydawnicza WSM SIG, Warszawa 2003, 180 s. 
 • Wojciech Morawski, Kronika kryzysów gospodarczych, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2003, 156 s.
 • Anna Jarosz, Janusz Kaliński, Andrzej Zawistowski, Bibliografia historii gospodarczej Polski w latach 1944-1989, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003, 510 s.
 • Aldona Podolska-Meducka, Polskie ustawodawstwo kartelowe w latach 1918-1939, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003, 328 s. 
 • Janusz Kaliński, Zbigniew Landau, Gospodarka Polski w XX wieku, wyd. 2 zmienione, PEW, Warszawa 2003, 410 s. 
 • Jan Basta, Janusz Kaliński, Grzegorz Zamoyski, Wstęp do historii gospodarczej XX wieku, Rzeszów: WSZ, 2002, s. 274
 • Piotr Jachowicz, Strajk górników brytyjskich w latach 1984-1985, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002, 187 s. 
 • Wojciech Morawski, Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2002, 456 s. 
 • „Studia i prace Kolegium Ekonomiczno-Społeczne” 2002, z. 2, 168 s. 
 • Janusz Kaliński, Zarys historii gospodarczej XIX i XX wieku, Efekt, Warszawa 2002, 336 s.  
 • Zbigniew Landau, Jerzy Tomaszewski, Bank Polska Kasa Opieki S.A. 1929-1999, Bank Polska Kasa Opieki S.A. 1929-1999, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002, 320 s.  
 • Między gospodarką a polityką - księga jubileuszowa pana profesora Zbigniewa Landaua, pod red. Wojciecha Morawskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001, 280 s. 
 • Informator metodologiczny do ćwiczeń z historii gospodarczej, pod redakcją Wojciecha Morawskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2000, 162 s. 
 • Zbigniew Landau, Jerzy Tomaszewski, Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939, Wyd. 6, KiW, Warszawa 1999, 352 s .
 • Wojciech Morawski, Słownik historyczny bankowości polskiej do 1939 roku, Muza, Warszawa 1998, 208 s.
 • Zbigniew Landau, Janusz Kaliński, Gospodarka Polski w XX wieku, PWE, Warszawa 1998, 390 s. 
 • Bibliografia historii gospodarczej II Rzeczpospolitej, pod red. Wojciecha Morawskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1996, 214 s.
 • Aldona Podolska, Służba Porządkowa w getcie warszawskim w latach 1940-1943, Wydawnictwa Fundacji „Historia Pro Futuro”, Warszawa 1996, 150 s. 
 • Wojciech Morawski, Bankowość prywatna w II Rzeczypospolitej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1996, 185 s. 
 • Janusz Kaliński, Gospodarka Polski w latach 1944-1989: przemiany strukturalne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1995 
 • Wojciech Morawski,  Polityka gospodarcza rządu Aleksandra Skrzyńskiego, PWN, Warszawa 1990, 131 s. 
 • Janusz Kaliński, Bitwa o handel: 1947-1948, Książka i Wiedza, Warszawa 1971 , 175 s. 
.