Publikacje Kolegium Ekonomiczno-Społecznego

Poniżej znajdują się publikacje książkowe (monografie oraz prace pod redakcją naukową) pracowników Kolegium z ostatnich kilkunastu miesięcy.

 

2023 rok
Obraz
Wizualizacja okładki

 Misselling na polskim rynku finansowym .Przyczyny, występowanie, zapobieganie. I. PruchnickA-Grabias, warszawa 2023.

2022 rok

Książka:

 • Anna Visvizi, Miltiadis Lytras, Haifa Jamal Al-Lail: Moving Higher Education Beyond Covid-19: Innovative and Technology-Enhanced Approaches to Teaching and Learning, Emerald Publishing.

monografia naukowa:

 • Paweł Kubicki, Adriana Mica, Mikołaj Pawlak, Anna Horolets: Routledge International Handbook of Failure, Routledge.

 • Paweł Niedziółka, Renata Karkowska, Zbigniew Korzeb, Anna Matysek - Jędrych: Banking, Risk and Crises in Europe. From the Global Financial Crisis to COVID-19, Routledge.

 • Anna Visvizi, Orlando  Troisi, Mara Grimaldi: Big Data and Decision-Making: Applications and Uses in the Public and Private Sector, Emerald Publishing.

 • Andrzej Klimczuk, Magdalena Klimczuk-Kochańska: The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies, Palgrave Macmillan.

 • Izabela Pruchnicka-Grabias: Misselling na polskim rynku finansowym. Przyczyny, występowanie, zapobieganie, Difin.

 • Agnieszka Kłos, Ewa Latoszek: Global Public Goods and Sustainable Development in the Practice of International Organizations: Responding to the Challenges of Today’s World, Brill.

  podręcznik:

 • Małgorzata Zaleska: Podstawy biznesu: zarządzania i finansów – dla nauczycieli, Difin.

publikacja w czasopiśmie:

 • Małgorzata Zaleska: Bogactwo rocznic, „Gazeta Bankowa”.

 • Małgorzata Zaleska: Ciemne strony cyfryzacji, „Gazeta Bankowa”.

 • Małgorzata Zaleska: Kredyty frankowe - w tym cały jest ambaras, aby obie strony chciały naraz, „Gazeta Bankowa”.

 • Małgorzata Zaleska: Pierwsze mieszkanie - marzenia a rzeczywistość, „Gazeta Bankowa”. 

 • Paulina Legutko-Kobus, Maciej Nowak, Barbara  Szulczewska, Renata  Giedych, Anna  Oleńczuk-Paszel: Plany zagospodarowania przestrzennego jako instrument zarządzania zieloną infrastrukturą, „Studia BAS”.

 • Małgorzata Zaleska: Wszechobecny moral hazard, „Gazeta Bankowa”.

 • Małgorzata Zaleska: Koszty ratowania banków ponoszą wszyscy, „Gazeta SGH”.

 • Małgorzata Zaleska: Złoto - „bezpieczna przystań” w niepewnych czasach, „Gazeta SGH”.

 • Maciej Cesarski: Polityka mieszkaniowa w Polsce w czasie pandemii COVID-19 - 2020-2021, „Domy Spółdzielcze”.

 • Małgorzata Zaleska: Relacja z przebiegu sesji plenarnej pt. Wyzwania społeczno¬ demograficzne i przyrodnicze podczas konferencji: Ewolucja Nauk Ekonomicznych II. Ekonomia a pandemia - COVID 19. Potrzeba bieżących dostosowań czy zmiany paradygmatu?, „Biuletyn PTE”.

 • Maciej Cesarski: Nowy Europejski Bauhaus – modernizm przeciw współczesnym zagrożeniom, „Domy Spółdzielcze”.

 • Małgorzata Zaleska: Odbudowa Ukrainy - gra o pozycję i pieniądze, „Gazeta Bankowa”.

 • Maria Aluchna, Maria Roszkowska-Menkes, Ewa Jastrzębska, Leszek Bohdanowicz: Sustainability reporting as a social construct: the systematic literature review within socio-political view, „Social Responsibility Journal”.

 • Anna Visvizi, Higinio Mora, Erick G.  Varela-Guzman: The case of rWallet: A blockchain-based tool to navigate some challenges related to irregular migration, „Computers in human behavior”.

 • Paulina Legutko-Kobus, Maciej Nowak, Aleksandru  Petrisor, Dan   Bărbulescu, Cerasella  Craciun, Atena-Ioana  Gârjoabă: Protection of Environmental and Natural Values of Urban Areas against, „Land”.

 • Magdalena Kozińska: Resolution w sektorze ubezpieczeniowym – przesłanki, modelowe rozwiązania i wyzwania, „Insurance Review”.

 • Ewa Kosycarz, Maria Ekes, Monika Dędys, Wiesława Dominika Wranik: The effects of provider contract types and fiscal decentralization on the efficiency of the Polish hospital sector: A Data Envelopment Analysis across 16 health regions, „HEALTH POLICY”.

 • Anna Visvizi: Computers and human behavior in the smart city: Issues, topics, and new research directions, „Computers in human behavior”.

 • Paweł Niedziółka, Michał Bernardelli, Zbigniew Korzeb, Krzysztof Waliszewski: Channels for the impact of the War in Ukraine on the Commercial Banking Sector in Poland - First Results of the Study, „Contemporary Economics”.

 • Maciej Cesarski: Statystyka mieszkaniowego majątku trwałego w Polsce – wyzwania metodyczne, „Wiadomości Statystyczne”.

 • Paweł Niedziółka, Lada Voloshchenko-Holda: Credit rating agencies in the face of the war in Ukraine, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.

 • Katarzyna Górak-Sosnowska, Michał Łyszczarz, Beata Abdallah-Krzepkowska: When whiteness is not an asset. Racialisation strategies towards Polish converts to Islam, „JOURNAL OF ETHNIC AND MIGRATION STUDIES”.

 • Anastazja Gajda: Wykorzystywanie systemów sztucznej inteligencji (SI) na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Możliwości, zagrożenia i wyzwania, „Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem”.

 • Paulina Legutko-Kobus, Przemysław  Śleszynski, Maciej  Nowak, Amir Reza  Khavarian-Garmsir, Mohammad Hajian Hossein  Abadi, Noura Al  Nasiri: COVID-19 Spatial Policy: A Comparative Review of Urban Policies in the European Union and the Middle East, „Sustainability”.

 • Izabela Zawiślińska, Joachim Osiński: Organy kierownicze Folketingu i Stortingu oraz ich rola ustrojowa, „Studia Politologiczne”.

 • Justyna Szałańska, Justyna Gać, Ewa Jastrzębska, Joanna Popławska, Melissa Moralli:
  Public policy towards immigrants in poland’s shrinking cities –  The case study of the city of Lomza, „INTERNATIONAL MIGRATION”.

 • Piotr Błędowski, Joanna Felczak, Ewa Gałecka-Burdziak, Marek Góra: Incarceration experience at older ages. Does employment protect against recidivism?, „Economics and Sociology”.

 • Katarzyna Górak-Sosnowska, Katarzyna Piwowar-Sulej: The well-being of female administrative staff in managerial positions in Polish Higher Education Institutions, „Central European Management Journal”.

 • Anna Visvizi, Kawther Saeedi, Dima Alahmadi, Amal Babour: Smart Cities and Households’ Recyclable Waste Management: The Case of Jeddah, „Sustainability”.

 • Anna Visvizi, Orlando Troisi, Mara Grimaldi: Digitalizing business models in hospitality ecosystems: toward data-driven innovation, „European Journal of Innovation Management”.

 • Anna Visvizi, Arleta Kędra, Piotr Maleszyk: Engaging citizens in land use policy in the smart city context, „LAND USE POLICY”.

 • Anna Visvizi, Sobia Iqbal, Iqra Safder, Naif R.  Aljohani, Ahmed Alfakeeh, Raheel Nawaz, Saeed-Ul  Hassan: Who Cites Whom and How It Impacts the Knowledge Production Process across Disciplines?: A Methodological Insight, „Science and Technology Libraries”.

 • Joanna Popławska: Spaces of Decoupling in the Netherlands and Poland: Emerging Local Governance Networks for Hosting Non-EU Migrants in Peripheral and Shrinking Areas, „Journal of International Migration and Integration”.

 • Agnieszka Syliwoniuk-Wapowska: Sainthood as a Form of Capital: The Case of Maraboutism in Morocco, „Asian and African Studies”.

 • Ewa Jastrzębska: The reporting of climate-related information by CSR leaders in Poland: A climate-related disclosures index, „Ekonomia i Środowisko-Economics and Environment”.

 • Magdalena Kozińska: Charakter prawny sankcji ze strony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za niespełnienie wymogu MREL oraz ich ekonomiczna skuteczność, „Bezpieczny Bank”.

 • Marcin Kotlarz: Informacyjne znaczenie oceny zdolności kredytowej. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 04.12.2019 r. (I ACa 442/18), „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”.

 • Anastazja Gajda: Znaczenie i rola agencji ds. zarządzania wielkoskalowymi systemami informatycznymi (eu LISA) w zapewnianiu bezpieczeństwa na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej, „STUDIA PRAWNOUSTROJOWE”.

         

2021 rok

Książka:

 • Juliusz Gardawski, Wizje gospodarki dobrze urządzonej, Wydawnictwo Naukowe Scholar
  ISBN: 978-83-66470-31-6; 

 • Krzysztof Miszczak, Nowy Traktat Polsko-Niemiecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
  ISBN: 978-83-8018-377-3;

 • Paweł Niedziółka, Economics, Finance, Banking and Education: Current Issues of Development, Achievements and Innovation, Economics, Finance, Banking and Education: Current Issues of Development, Achievements and Innovation

 • Agnieszka Chłoń-Domińczak, Kamila Bielawska, Piotr Błędowski, Irena Kotowska, Iga Magda, Anna Ruzik-Sierdzińska, Paweł Strzelecki, Barbara Więckowska, Jerzy Hausner, Piotr Lewandowski, Paweł Marczewski, Marcin Stonawski, Krystyna Szafraniec, Hanna Zalewska,  Pokolenia. Solidarni w rozwoju, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
  ISBN: 978-83-67140-01-0; 

 • Andrzej Klimczuk,  Sheldon 3rd Online Conference Meeting: Solutions for ageing well at home, in the community and at work - Proceedings Boo, Technical Research Centre of Furniture and Wood of the Region of Murcia

 • Andrzej Zybała, POLITYKA PUBLICZNA W POLSCE: kultura, rządzenie, rozwój, Oficyna Wydawnicza SGH
  ISBN: 978-83-8030-507-6

 • Paulina Legutko-Kobus, Zbigniew  Przygodzki, Hanna  Jędras, Aleksandra  Chabiera, ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM W ROZWOJU LOKALNYM, Narodowy Instytut Dziedzictwa  
  ISBN: 978-83-66160-83-5  

 • Krzysztof Miszczak, Narracje historyczne we współczesnym świecie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  ISBN: 978-83-8018-377-3

 •  Jacek Luszniewicz, Wojciech Morawski,  Andrzej Zawistowski, Dylematy : intelektualna historia reform Leszka Balcerowicza, Oficyna Wydawnicza SGH
  ISBN: 978-83-66769-19-9

monografia Naukowa :

 • Adam Rogoda, Państwo a gospodarka. Polityka rozwoju w przed- i porewolucyjnym Iranie (1962–2005), Oficyna Wydawnicza SGH
  ISBN: 978-83-8030-485-7

 • Agnieszka Alińska, Publiczne pakiety stymulacyjne i działania pomocowe ograniczające skutki pandemii COVID-19 w krajach UE, Polska Akademia Nauk ISBN: 978-83-66847-18-7

 • Agnieszka Domańska, Tomasz Przybyciński, Trzydzieści lat transformacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  ISBN: 978-83-7875-706-1        

 • Andrzej Klimczuk, Demographic Analysis: Selected Concepts, Tools, and Applications, IntechOpen ISBN: 978-183-969-1874     

 • Andrzej Klimczuk, Encyclopedia of Gerontology and Population Aging, Springer ISBN: 978-3-030-22008-2     

 • Andrzej Klimczuk, Grzegorz Gawron, Zofia Szweda-Lewandowska, Starzenie się populacji. Aktywizacja, koprodukcja i integracja społeczna osób starszych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  ISBN: 978-83-226-4049-4     

 • Andrzej Klimczuk, Izabela Pruchnicka-Grabias , Strategic Approach to Aging Population: Experiences and Challenges, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ISBN: 978-953-253-168-8    

 • Andrzej Klimczuk, The Science of Citizen Science, Springer
  ISBN: 978-3-030-58278-4    

 • Andrzej Klimczuk, Vida Česnuityte, Gabriela Avram, The Collaborative Economy in Action: European Perspectives, University of Limerick
  ISBN: 9781911620303    

 • Andrzej Zawistowski, Od wymiany do wymiany : banknoty polskie 1945-1995, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu ISBN: 978-83-8229-212-1    

 • Andrzej Zawistowski, Wrzesień 1939 : filmowe teksty i konteksty, Wydawnictwo Naukowe Scholar ISBN: 978-83-66470-62-0

 • Andrzej Zybała, Andrzej Klimczuk, Artur Bartoszewicz, Magdalena Kocejko, Paweł Kubicki, Anna Horodecka, Anna Janowska, Ewa Jastrzębska, Krzysztof Księżopolski, Katarzyna Obłąkowska, Filip Kaczmarek, Polska… Unia Europejska… Świat… w pandemii COVID-19 - wybrane zagadnienia, Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa
  ISBN: 978-83-8017-379-8    

 • Anna Janowska, Muzyka i biznes. Od gramofonu do streamingu, Oficyna Wydawnicza SGH ISBN: 978-3-030-82795-3     

 • Anna Kociołek-Pęksa, Andrzej Powałowski, Marek  Szczepaniec, Wsparcie dla przedsiębiorców - aspekty: prawny, ekonomiczny i społeczny, CH BECK ISBN: 978-83-8235-730-1    

 • Anna Kozłowska, Beata Żelazko, Barbara Rychta, Bartosz Sternal, Gospodarka i społeczeństwo : wyzwania i perspektywy, Oficyna Wydawnicza ASPRA ISBN: 978-83-8209-157-1

 • Anna Visvizi, Anna Masłoń-Oracz, Krzysztof Kozłowski, Research and Innovation Forum 2020: Disruptive Technologies in Times of Change, Springer ISBN: 978-3-030-62065-3     

 • Anna Visvizi, Katarzyna Żukrowska, Artificial Intelligence and Its Contexts : Security, Business and Governance, Springer
  ISBN: 978-3-030-88971-5        

 • Anna Visvizi, Marta Pachocka, Teaching the EU: Fostering Knowledge and Understanding in the Brexit Age, Emerald Publishing
  ISBN: 978-1-80043-275-8

 • Anna Visvizi, Radosław Malik, Anna Zdyb, Research and Innovation Forum 2021: Managing Continuity, Innovation, and Change in the Post-Covid World: Technology, Politics and Society, Springer
  ISBN: 978-3-030-84311-3

 • Anna Visvizi, Smart Cities and the un SDGs, Elsevier
  ISBN: 978-0-323-85151-0     

 • Anna Wójtowicz, Polityka energetyczna jako narzędzie realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju energetyki po 2004 roku, Oficyna Wydawnicza SGH ISBN:978-83-8030-457-4     

 • Artur Nowak-Far, Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, Małgorzata Molęda-Zdziech, Polska w Europie Jutra : Polityka europejska Polski w kontekście zmian międzynarodowych XXI wieku, Polska Akademia Nauk
  ISBN: 978-83-66847-13-2

 • Barbara Więckowska, Systemy zdrowotne : zrozumieć system, Wydawnictwo Lekarskie PZWL ISBN: 978-83-200-6335-6    

 • Bogusław Pytlik, Instytucja prezydenta w państwach Grupy Wyszehradzkiej, Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa
  ISBN: 978-83-8017-423-8    

 • Elżbieta Firlit, Pejzaże kultury, religii, regionu i rodziny : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Wojciechowi Świątkiewiczowi, Uniwersytet Śląski w Katowicach ISBN: 978-83-66055-20-9    

 • Elżbieta Firlit, Witold Zdaniewicz i badania lubelsko-warszawskiej szkoły socjologii religii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ISBN: 978-83-8090-866-6 

 • Ewa Rosiak-Zięba, Odpowiedzialność za słowo : badania interdyscyplinarne, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ISBN: 978-83-8090-915-1    

 • Grzegorz Szulczewski, Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, Społeczna gospodarka rynkowa w dobie pandemii i postpandemii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne ISBN: 978-83-65269-34-8   

 • Iga Wermińska-Wiśnicka, Joanna Felczak, Paweł Kubicki, Joanna Felczak, Zmiana społeczna, pandemia, kryzys : konteksty empiryczne i teoretyczne, Polska Akademia Nauk ISBN:978-83-7683-198-5        

 • Jan Czarzasty, The Role of Social Partners in Managing Europe’s Great Recession ; Crisis Corporatism or Corporatism in Crisis?, Routledge
  ISBN: 978-1032029740    

 • Janina Petelczyc, Perspektywa cyklu i biegu życia w polityce społecznej, Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa ISBN: 978-83-8017-387-3    

 • Janina Petelczyc, Transnational Solidarity in Times of Crises : Citizen Organisations and Collective Learning in Europe, Palgrave Macmillan
  ISBN: 978-3-030-49658-6

 • Jerzy Oniszczuk, Precedens wolności. Ajschylos-Sofokles-Erypides, Wydawnictwo Adam Marszałek ISBN: 978-83-8180-441-7

 • Jerzy Oniszczuk, Wyzwania dla powszechnego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku. T. 1, Wydawnictwo Adam Marszałek ISBN: 978-83-8180-423-3

 • Joanna Felczak, Paweł Kubicki, Iga Wermińska-Wiśnicka, Zmiana społeczna, pandemia, kryzys : konteksty empiryczne i teoretyczne, Polska Akademia Nauk ISBN: 978-83-7683-198-5    

 • Joanna Popławska, Rynki, ulice i galerie handlowe. Polityka publiczna wobec miejskich przestrzeni konsumpcji w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH ISBN: 978-83-8030-492-5     

 • Katarzyna Żukrowska, Anna Horodecka, Jednorodność czy pluralizm : rozważania nad naturą nauk ekonomicznych i gospodarki, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
  ISBN: 978-83-65269-32-4     

 • Krzysztof Kozłowski, Effective Leadership for Overcoming ICT Challenges in Higher Education, Emerald Publishing  
  ISBN: 978-1-83982-307-7        

 • Maciej Cesarski, Sprawa mieszkaniowo-osadnicza w badaniach środowiska Instytutu Gospodarstwa Społecznego, Oficyna Wydawnicza SGH ISBN: 978-83-8030-464-2

 • Magdalena Kozińska, Banki centralne Unii Europejskiej jako element sieci bezpieczeństwa finansowego w czasie pandemii COVID-19, CeDeWu ISBN: 978-83-8102-526-3        

 • Małgorzata Molęda-Zdziech, Marta Pachocka, Local Integration of Migrants Policy : European Experiences and Challenges Palgrave Macmillan ISBN: 978-3-030-50978-1        

 • Małgorzata Zajaczkowski, Development Cooperation Within the Framework of the World Trade Organization, Oficzyna Wydawnicza SGH
  ISBN: 978-83-8030-456-7

 • Małgorzata Zaleska, Jan Koleśnik, Paweł Niedziółka, Wpływ COVID-19 na finanse. Polska perspektywa, Difin ISBN:978-83-66491-39-7        

 • Marcin Wajda, Agnieszka Domańska, Marcin Wojtysiak-Kotlarski, Paweł Pietrasieński, Maria Pietrzak, Rafał Kasprzak, Marta Ziółkowska, Elena Pawęta, Albert Tomaszewski, Entrepreneurship, Economic Development and Public Policy – COVID-19 and the Economy: Impact on Business, Academia, Government & People, Wydawnictwo Naukowe Scholar
  ISBN: 978-83-66849-44-0    

 • Michał Goliński, Tymoteusz Doligalski, Krzysztof Kozłowski, Katarzyna Nowicka, Marzanna Witek-Hajduk, Adam Korczyński, Ryszard Szupiluk, Bogdan Mróz, Bohdan Jung, Jan Misiuna, Disruptive Platforms Markets, Ecosystems and Monopolists, Routledge ISBN: 978-1-032-07521-1

 • Modrzejewska-Leśniewska , III wojna afgańsko-brytyjska, 1919-1920, Oficyna Wydawnicza SGH ISBN: 978-83-8030-506-9     

 • Paulina Legutko-Kobus, Aleksandra Jadach-Sepioło, Maciej Nowak, Piotr Lityński, Artur Hołuj, Małgorzata  Blaszke, Przemysław Śleszynski, SUBURBANIZACJA W POLSCE JAKO WYZWANIE DLA POLITYKI ROZWOJU, Polska Akademia Nauk ISBN: 978-83-66847-20-0        

 • Paweł Kulpaka, Giełdy towarowe w gospodarce, Oficyna Wydawnicza SGH   ISBN: 978-83-8030-495-6    

 • Paweł Niedziółka, Paweł Kulpaka, Zbigniew Korzeb, Agencje ratingowe oraz ratingi kredytowe - problemy i wyzwania u progu trzeciej dekady XXI wieku, CeDeWu ISBN: 978-83-8102-531-7

 • Paweł Niedziółka, Zielona rewolucja w polskiej bankowości, Difin
  ISBN: 978-83-66491-78-6

 • Paweł Niedziółka, Zielona rewolucja w polskiej bankowości, Difin
  ISBN: 978-83-66491-78-6

 • Robert Kupiecki, Tomasz Chłoń, Filip Bryjka, Krzysztof Kozłowski, Jan Misiuna, Justyna Podemska, Piotr  Podemski, Platforma  przeciwdziałania dezinformacji– budowanie odporności społecznej : badania i edukacja, Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa  
  ISBN: 978-83-8017-378-1         

 • Wojciech Morawski, Jacek Luszniewicz, Andrzej Zawistowski, Dylematy. Intelektualna historia reform Leszka Balcerowicza, Towarzystwo Więź
  ISBN; 978-83-66769-19-9

 • Wojciech Morawski, Kryzysy gospodarcze. Perspektywa historyczna, Oficyna wydawnicza „Mówią wieki” sp. z o. o. ISBN: 978-83-86156-81-8

 • Zofia Szweda-Lewandowska, Piotr Błędowski, Elżbieta Biernat, PolSenior2. Badanie poszczególnych obszarów stanu zdrowia osób starszych, w tym jakości życia związanej ze zdrowiem, Gdański Uniwersytet Medyczny ISBN: 978-83-67147-00-2   

Podręcznik:

 • Magdalena Proczek, Wanda Dugiel, Jasiński, Agnieszka Kłos, Anna Wójtowicz, Ewa Osuch-Rak: Finanse międzynarodowe. Kompendium wiedzy, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ISBN: 978-83-8030-474-1            

 • Grzegorz Makowski: Obserwacja zamówień publicznych, Fundacja im. Stefana Batorego ISBN: 978-83-66543-91-1        

 • Andrzej Klimczuk: ICTs, data and vulnerable people: a guide for citizens, Bilbao PANELFIT consortium, UPV-EHU

 • Kociołek-Pęksa : PODSTAWY PRAWA I POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne ISBN: 978-83-02-13550-7    

 • Anna Kociołek-Pęksa: Podstawy prawa i postępowania administracyjnego : podręcznik do nauki zawodu technik administracji : klasyfikacja A.68.2: stan prawny 2021, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne ISBN: 978-83-02-13550-7        

 • Rafał Towalski : Wprowadzenie do metodyki studiowania: podręcznik dla studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ISBN: 978-83-8030-431-4        

 

     

.