Potencjał badawczy Kolegium Ekonomiczno-Społecznego

Informacja dotycząca subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego
w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ W KES

Ogólne zasady składania wniosków

Formularze Wniosków znajdują się w sekretariacie Jednostki.

 1. Wnioski powinny być składane na miesiąc przed terminem płatności. Po otrzymaniu Wniosku z sekretariatu Jednostki, należy otworzyć go w programie Acrobat Reader (otwieranie formularza w przeglądarce internetowej może skutkować niezapisaniem się wpisanego tekstu lub problemami z formatowaniem tekstu !). Po uzupełnieniu wszystkich pól, wniosek powinien zostać zamieszczony w systemie EZD i zaakceptowany przez Wnioskodawcę, a następnie przekazany do sekretariatu Jednostki. Po sprawdzeniu prawidłowości wypełnienia wniosku sekretarka Jednostki udostępnia wniosek do akceptacji bezpośredniego przełożonego Wnioskodawcy. Po akceptacji przekazuje do biura Kolegium na konto pani Katarzyny Bojarskiej.
 2. Wskazanie kursorem myszki pola w formularzu wyświetli informację o tym, co należy wpisać w dane pole formularza.
 3. Wszelkie dodatkowe informacje (nie uwzględnione we wniosku) należy umieszczać w notatce. Notatka musi zostać zaakceptowana przez Wnioskodawcę.
 4. Wnioski powinny być składane do biura KES przez sekretariat Jednostki na około (nie wcześniej i nie później) miesiąc przed terminem płatności, wyłącznie w systemie EZD. 
 5.  Wniosek o udział w konferencji powinien być złożony przed zarejestrowaniem uczestnictwa, do wniosku należy dołączyć zaproszenie lub link dot. tej konferencji .
 6. Dopuszczalne są podpisane przez Wnioskodawcę, skany wniosków – w tym przypadku procedowanie w EZD rozpoczyna sekretariat Jednostki.

Formularze Sprawozdań znajdują się w sekretariacie Jednostki.

Sprawozdanie powinno być złożone w ciągu 7 dni od zakończenia zdarzenia lub niezwłocznie, jeśli będzie wiadomo, że przyznane środki nie zostaną wykorzystane.

Do sprawozdania należy dołączyć:

 • W przypadku publikacji książkowej/rozdziału w książce - kserokopia okładki i spisu treści
 • W przypadku publikacji w czasopiśmie naukowym - artykuł, kserokopia okładki i spisu treści, lub w przypadku publikacji on-line - artykułu (w sprawozdaniu należy podać, że artykuł jest w formie on-line i dołączyć link do  strony czasopisma z artykułem.
 • W przypadku udziału w konferencji - program konferencji, prezentowany referat
 • W pozostałych przypadkach należy dołączyć materiały dotyczące sprawozdawanego wydarzenia np. tekst do tłumaczenia, tekst do redakcji językowej (proofreading) itp.

Uwaga

Wszystkie koszulki zawierające sprawy związane z potencjałem, kierowane do decyzji Pana Dziekana, powinny najpierw trafić do biura KES na konto pani Katarzyny Bojarskiej.

Wnioski o sfinansowanie działalności naukowej ze środków subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w KES​

 1. Wniosek o sfinansowanie publikacji książkowej - do pobrania w sekretariacie Jednostki
  Oświadczenie do wniosku, które należy złożyć, jeśli wydawcą publikacji jest Oficyna Wydawnicza SGH​
 2. Wniosek o sfinansowanie publikacji w czasopiśmie naukowym - do pobrania w sekretariacie Jednostki
 3. Wniosek o sfinansowanie uczestnictwa w konferencji naukowej - do pobrania w sekretariacie Jednostki
 4. Wniosek o sfinansowanie innej działalności naukowej - do pobrania w sekretariacie Jednostki
 5. Wniosek o sfinansowanie organizacji konferencji naukowej - do pobrania w sekretariacie Jednostki
 6. Wniosek o sfinansowanie tłumaczenia/korekty językowej artykułu - do pobrania w sekretariacie Jednostki

Sprawozdania 

 1. Sprawozdanie z wykorzystania środków subwencji przyznanych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w KES​​​​​  - do pobrania w sekretariacie Jednostki
 2. Sprawozdanie z wykorzystania środków subwencji przyznanych na organizację konferencji naukowej  - do pobrania w sekretariacie Jednostki

 

 

.