O Instytucie Instytucie Studiów Międzynarodowych

Instytut Studiów Międzynarodowych jest jednym z pięciu instytutów Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. W jego skład wchodzą cztery jednostki: Katedra Studiów Politycznych, Zakład Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Zakład Międzynarodowej Polityki Ekonomicznej.

Instytut Studiów Międzynarodowych jest jednym z pięciu instytutów Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Powstał w roku 1996 z przekształcenia istniejącego od 1962 roku i założonego przez profesora Michała Kaleckiego Zakładu Krajów Rozwijających się, który w latach 1970. i 1980. koordynował całość polskich badań nad Trzecim Światem.

W październiku 2013r. do ISM włączona została Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego, przekształcając się w Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego.

1 stycznia 2020 r. do ISM włączona została Katedra Studiów Politycznych. Nadana została nowa struktura wewnętrzna Instytutu Studiów Międzynarodowych:

  1. Katedra Studiów Politycznych;
  2. Zakład Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej;
  3. Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego;
  4. Zakład Międzynarodowej Polityki Ekonomicznej.​


Celem działania Instytutu jest interdyscyplinarne badanie międzynarodowych procesów gospodarczych, politycznych, społecznych i kulturowych, i ich interpretacja na potrzeby dydaktyki.  

.