Konferencje Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej

Konferencja i seminaria zorganizowane w ostatnich latach przez Katedrę bądź jej pracowników.
2023
 • Seminarium „Edward Lipiński. W stulecie zatrudnienia w SGH”, 30 marca 2023 (współorganizacja z Biurem Rektora SGH)

relacja „Gazety SGH”

2022
 • Konferencja „Trzecie Ukraińsko-Polskie Forum Historii Gospodarczej”, Warszawa, 2 grudnia 2022

relacja Aldony Podolskiej-Meduckiej

 • Seminarium „Stanisław Wojciechowski – polityk, społecznik, nauczyciel akademicki”, Warszawa, 18 listopada 2022

relacja „Gazety SGH”

2019
 • Seminarium „Dylematy. Rozmowy o polskiej polityce gospodarczej” z udziałem Leszka Balcerowicza i jego współpracowników, Warszawa, 13 grudnia 2019

Książka będące zapisem seminarium: Dylematy. Intelektualna historia reform Leszka Balcerowicza, red. J. Luszniewicz, W. Morawski, A. Zawistowski, Warszawa 2021

2017
 • Konferencja „Drogi do niepodległości 1914-1918. Część II: Rada Regencyjna”, Warszawa, 20 października 2017 (współarganizacja: Archiwum Główne Akt Dawnych, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
 • Konferencja „I Seminarium Migracyjne EUMIGRO pt. «Migracje, uchodźstwo i azyl w Europie – wczoraj, dziś, jutro»”, Warszawa, 5 kwietnia 2017 (współorganizacja z Katedrą Studiów Politycznych i Instytutem Gospodarstwa Społecznego KES)
 • Konferencja „Problemy reprywatyzacji”, Warszawa, 13 marca 2017 (współorganizacja z Kolegium Ekonomiczno-Społecznym i Katedrą Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego)
 • Konferencja „Pierwsze Ukraińsko-Polskie Forum Historii Gospodarczej”, Warszawa, 26 stycznia 2017.
2015
 • Konferencja „Polityka migracyjna”, Warszawa, 10 grudnia 2015 (współorganizacja Kolegium Ekonomiczno-Społecznym)
 • Konferencja „Gospodarcza Żelazna Kurtyna. Część II: Pieniądz i systemy finansowe”, Warszawa, 17–18 listopada 2015 (współorganizacja z Instytutem Pamięci Narodowej) 
2014
 • Konferencja „Gospodarcza Żelazna Kurtyna. Część I: Reformy rolne i polityka wobec rolnictwa”, Warszawa, 25–26 listopada 2014 (współorganizacja z Instytutem Pamięci Narodowej) 
 • Panel „Między ekspansją a stabilizacją. System finansowy w służbie modernizacji” podczas XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Szczecin, 19 września 2014 (organizacja: Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej, Polskie Towarzystwo Historyczne)
 • Konferencja „Między ekspansją a stabilizacją. System finansowy w służbie modernizacji”, Ciechanowiec, 25-27 kwietnia 2014 (organizacja: Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej)
2012
 • Konferencja „W poszukiwaniu modelu gospodarki centralnie kierowanej”, Warszawa, 13 marca 2012
2009
 • Konferencja, „Koniunktura gospodarcza a narodziny, wzrost i upadek wielkich doktryn ekonomicznych”, Warszawa, 15 grudnia 2009
.