Katedra Studiów Politycznych​

Katedra Studiów Politycznych powstała w 1991 roku, w wyniki zmian, jakie przechodziła Szkoła Główna Planowania i Statystyki  i powrotu do swojej historycznej nazwy Szkoła Główna Handlowa. Pierwszym kierownikiem Katedry został prof. Wojciech Roszkowski, który jednocześnie piastował stanowisko prorektora uczelni. Potem, kierownikiem był dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH, obecnie dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych oraz prorektor ds. dydaktyki i studentów.

Od roku 2020 - Katedrą kieruje dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH. 

Na przestrzeni lat zmieniał się skład osobowy, jak również modyfikacjom ulegał profil naukowo-dydaktyczny Katedry. Wynikało to zarówno z potrzeb dydaktycznych Uczelni, zainteresowań badawczych poszczególnych członków zespołu, jak również realizowanych wspólnie projektów badawczych. Jednocześnie problematyka badań naukowych i zajęć dydaktycznych, mimo swojej różnorodności, dotyczyła szeroko pojętej  polityki i stosunków międzynarodowych. 

W  ciągu kilku ostatnich lat zespół Katedry wypracował  własny profil badań i dydaktyki, który obejmuje   zagadnienia polityki europejskiej, migracji, komunikowania politycznego w tym  finansowania kampanii wyborczych oraz szeroko pojętych stosunków międzynarodowych. Współpraca międzynarodowa obejmuje  problematykę Unii Europejskiej, a także  Tajwanu i Korei Południowej.

Pracownicy Katedry są często zapraszani do komentowania aktualnych wydarzeń politycznych.

 pracownicy

Dzień dobry,
Nazywam się Małgorzata Molęda-Zdziech i jestem kierownikiem Katedry Studiów Politycznych w Szkole Głównej Handlowej. Mam zaszcz.yt również pełnić funkcję pełnomocniczki Rektora do spraw relacji z UE, o działaniach informuję na stronie:
https://www.sgh.waw.pl/sgh-w-ue
Mam wielką przyjemność współpracować i kierować Zespołem, który w ciągu kilku lat zdołał wypracować własny profil i dobrze odnaleźć się w dziedzinie, która interesuje go najbardziej – stosunkach międzynarodowych i nauk o polityce. Nie unikamy również podejmowania w swoich badaniach zagadnień gospodarczych, łącząc je z politycznym kontekstem. Często występujemy w roli ekspertów w mediach.

Obraz
Małgorzata Molęda-Zdziech

Zainteresowania naukowe: komunikowanie publiczne, socjologia komunikowania | media, celebrytyzacja, mediatyzacja | grupy interesu, lobbing i rzecznictwo interesów na forum narodowym, europejskim i międzynarodowym | postpolityka i jej ponowoczesny kontekst.

Więcej informacji: biogram | lista publikacji 

Kontakt: mmoled@sgh.waw.pl


prof. K,Kozłowski

dr hab. Krzysztof KOZŁOWSKI, prof. SGH  

Dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych KES
Prorektor ds. dydaktyki i studentów

Zainteresowania naukowe: teorie polityki – zmiana polityczna, postpolityka, metodologia nauki, teoria gier | Azja Centralna i Wschodnia – zmiana polityczna, systemy polityczne, myśl polityczna | patologie polityki – szara sfera polityki, przestępczość zorganizowana, terroryzm. 

Więcej informacji: biogram | lista publikacji 

Kontakt: Krzysztof.KOZLOWSKI@sgh.waw.pl


prof. K.Pisarska

dr hab. Katarzyna PISARSKA, prof. SGH
 

Zainteresowania naukowe: dyplomacja publiczna | polska polityka zagraniczna | polska polityka wschodnia | Partnerstwo Wschodnie | polityka zagraniczna Unii Europejskiej | relacje Unia Europejska – Rosja

Więcej informacji: biogram | lista publikacji | 

​Kontakt: katarzyna.pisarska@sgh.waw.pl


Obraz
dr. P. Kozłowski

dr Piotr KOZŁOWSKI
adiunkt

Zainteresowania naukowe: stosunki międzynarodowe w Azji Wschodniej | polityka zagraniczna | gospodarka Japonii, Chin i państwa ASEAN | integracja regionalna | bezpieczeństwo międzynarodowe |  teoria stosunków międzynarodowych.

Więcej informacji: biogram | lista publikacji | 

Kontakt: Piotr.Kozlowski@sgh.waw.pl


dr Jan Misiuna

dr Jan MISIUNA
adiunkt

Zainteresowania naukowe: finansowanie działalności politycznej i konsekwencje przyjętych rozwiązań | transformacje społeczeństw związane z migracjami | polityka imigracyjna | społeczeństwo, polityka, gospodarka i kultura Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Więcej informacji: biogram | lista publikacji | 

Kontakt: Jan.MISIUNA@sgh.waw.pl


dr M. Pachocka

dr Marta PACHOCKA
adiunkt

Zainteresowania naukowe: integracja europejska, Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, wybrane polityki UE, studia europejskie | przemiany społeczno-demograficzne w Europie i ich konsekwencje, sytuacja demograficzna Europy | migracje międzynarodowe, migracje i azyl w Europie | polityka UE w dziedzinie migracji i azylu, polityki migracyjne i integracyjne w wybranych państwach Europy | integracja imigrantów i obcokrajowców w wybranych państwach członkowskich UE, ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Francji | gospodarka europejska, stosunki zewnętrzne UE | gospodarka światowa, globalizacja, organizacje międzynarodowe, globalne dobra publiczne | międzynarodowa pozycja Francji, polityka zagraniczna Francji | szkolnictwo wyższe w UE, edukacja a rynek pracy | współczesne mocarstwa i potęga (siła) państwa​.

Więcej informacji: biogram | lista publikacji |

Kontakt: Marta.PACHOCKA@sgh.waw.pl 

WSPÓŁPRACA

Ośrodek Studiów Tajwan-Unia Europejska (Taiwan-European Union Studies Centre)

Ośrodek został powołany przez Radę Kolegium Ekonomiczno-Społecznego przy Katedrze Studiów Politycznych. Ośrodek Studiów Tajwan-Unia Europejska (Taiwan-European Union Studies Centre) to pierwszy i jedyny tego typu ośrodek studiów w Polsce. Jego celem jest promocja wymiany studenckiej między ośrodkami akademickimi, prowadzenie prac nad wspólnymi projektami naukowymi poświęconymi zagadnieniom handlu między Tajwanem a Unią Europejską oraz pośredniczenie miedzy europejskimi i tajwańskimi środowiskami biznesowymi w znalezieniu partnerów.
 
Oficjalna inauguracja Ośrodka miała miejsce 23 listopada 2012 r., przy udziale prorektorów SGH prof. Piotra Ostaszewskiego i prof. Marka Bryxa oraz Jego Ekscelencji Kuo-Chiang Chiang, przedstawiciela Biura Handlowo-Kulturalnego Taipei w Polsce.
 
Dotychczasowa działalność Ośrodka obejmowała między innymi:
Otwarcie sali wykładowej Ośrodka, przystosowanej do profesjonalnej nauki języka chińskiego. Z tej okazji zorganizowana została uroczystość przekazania dla Ośrodka wyposażenia komputerowego, które ufundowało Taipei Economic and Cultural Office (TECO).
Prowadzenie lektoratów z języka chińskiego dla studentów i doktorantów SGH, prowadzonych przez profesjonalnych lektorów z Tajwanu.
Organizację spotkań tematycznych i seminariów poświęconych polityki wewnętrznej i zagranicznej Tajwanu, m. in. spotkania z przedstawicielem Demokratycznej Partii Postępu, dotyczącego wprowadzenia umowy Cross-Strait Service Trade Agreement.
W planach Ośrodka jest rozwój kontaktów akademickich między ośrodkami akademickimi z Polski i Tajwanu, rozwój wspólnych projektów naukowych oraz pomoc środowisku biznesowemu w znalezieniu partnerów, między innymi poprzez organizację konferencji.


Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA)


Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (Polish European Community Studies Association) – PECSA powstało w 1989 r. z inicjatywy Profesora Andrzeja Stępniaka (obecnie Ośrodek Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie) przy współudziale naukowców z wiodących uczelni w Polsce, dzięki aktywnemu wsparciu Komisji Europejskiej. PECSA wyróżnia się inter- i wielodyscyplinarnym profilem naukowo-badawczym jej członków. Podejmowane przez nią działania i realizowane projekty z zakresu problematyki europejskiej integrują wiedzę z obszarów kształcenia nauk społeczno-ekonomicznych i nauk humanistycznych, w tym m.in. ekonomii, polityki i stosunków międzynarodowych, prawa i administracji, socjologii i antropologii.
 
PECSA należy do międzynarodowej sieci European Community Studies Association – ECSA, która została powołana przez Komisję Europejską w celu promowania integracji europejskiej jako kierunku nauczania. Funkcję Przewodniczącej Stowarzyszenia od 2008 roku pełni profesor Ewa Latoszek, która jest pracownikiem Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jako jeden z pionierów propagowania idei integracji europejskiej w środowisku naukowym i akademickim w Polsce, jest autorką i współautorką licznych publikacji w tym obszarze.

Więcej o PESCA

 

PROJEKTY KIEROWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW KATEDRY:

 • 2024-2020: Welcoming Spaces​ – “Investing in «Welcoming Spaces» in Europe: revitalizing shrinking areas by hosting non-EU migrants”, grant Horizon 2020 Framework Programme, lider konsorcjum: Utrecht University (Holandia), nr 870952, kierownik w SGH jako instytucji partnerskiej: dr hab. Paweł Kubicki, prof. SGH (KPS IGS) i dr Marta Pachocka (KSP ISM)
 • 2022-2018: AMENET – “The European Union, Mediterranean and Africa Integration in the Global Age”, grant Erasmus+ Programme, Jean Monnet Networks, nr 2018-2030, lider konsorcjum: Universidad Autónoma de Madrid (Hiszpania), kierownik w SGH jako instytucji partnerskiej: dr Marta Pachocka (KSP ISM)​​
 • 2021-2017: Kontestowana tożsamość: Społeczne funkcjonowanie polskich konwertytek na islam, grant NCN, OPUS, nr 2017/25/B/HS1/00286, kierownik: dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH

 

PROJEKTY Z UDZIAŁEM PRACOWNIKÓW KATEDRY:

 • 2021-2018: BLEGEEC – „Boosting Local Economic Growth in Border Regions in the Process of EU Integration: Best Practices of Eastern Partnership (EaP) Countries”​, grant Erasmus+ Programme, Jean Monnet Support to Associations,  nr 599948-EPP-1-2018-1-UAEPPJMO-SUPPA, lider konsorcjum: Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine (Ukraina), członek zespołu w SGH: dr Marta Pachocka (KSP ISM)
 • 2019-2017: ref:EU | Muslim minorities and the refugee crisis in Europe, projekt finansowanych z funduszy programu Erasmus+, Jean Monnet Project, kierownik: prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska; w zespole: dr Jan Misiuna i dr Marta Pachocka.
 • 2019-2016: EUSHARE | Connecting the European Union of Shared Aims, Freedoms, Values and Responsibilities, projekt realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) i współfinansowany przez UE w ramach działania Jean Monnet Support to Associations Programu Erasmus+.​ Kierownik projektu: dr Marta Pachocka, w zespole: dr Jan Misiuna.
 • 2019-2016:​ CEWSE | Centre of Excellence at Warsaw School of Economics on European Union’s Security and Stability in a new Economic, Social & Geopolitical Settlement, projekt realizowany w SGH i współfinansowany przez UE w ramach działania Jean Monnet Centres of Excellence Programu Erasmus+. Kierownik: prof. dr hab. Ewa Latoszek, w zespole: dr Marta Pachocka.
 • 2019-2016: ALIEN | Advanced learning and inclusive environment for higher education through greater knowledge and understanding of migration projekt realizowany przez Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych we współpracy m.in. z SGH i współfinansowany przez UE w ramach Key Action 2 Programu Erasmus+. Kierownik projektu: prof. PJATK dr hab. Ewa Satalecka, kierownik zespołu w SGH: prof. SGH dr hab. Magdalena Proczek, w zespole: dr Jan Misiuna, dr Marta Pachocka.
 • 2018-2016:​ AJE | L’Académie du Jeune Européen 2, projekt realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) i współfinansowany przez UE w ramach działania Jean Monnet Projects Programu Erasmus+. Kierownik: dr Aleksandra Szczerba-Zawada, w zespole: dr Jan Misiuna, dr Marta Pachocka.
 • 2018-2015: Deepening Understanding, Information and Communication of the European Union in the Eastern Partnership”, projekt realizowany przez Asociatia Obsteasca E-Institut (ECSA-Moldova) i współfinansowany przez UE w ramach działania Jean Monnet Support to Associations Programu Erasmus+.​ Kierownik projektu: prof. Vasile Cucerescu, w zespole: dr Marta Pachocka.

 

PROJEKTY ZAKOŃCZONE
​PROJEKTY KIEROWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW KATEDRY:

  

 • 2019-2016: EUMIGRO | Jean Monnet Module on the European Union and the Contemporary International Migration: an Interdisciplinary Approach, projekt realizowany w SGH i współfinansowany przez UE w ramach działania Jean Monnet Academic Modules Programu Erasmus+. Kierownik projektu: dr Marta Pachocka. 
 • 2019-2016: EUSHARE – Connecting the European Union of Shared Aims, Freedoms, Values and Responsibilities, projekt realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) i współfinansowany przez UE w ramach działania Jean Monnet Support to Associations Programu Erasmus+.​ Kierownik projektu: dr Marta Pachocka.​
 • 2019-2017: ref:EU | Muslim minorities and the refugee crisis in Europe, projekt finansowany z funduszy programu Erasmus+, Jean Monnet Project, kierownik: prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska.
 • 2017: Efektywność funkcjonowania dziekanatów na polskich uczelniach, międzykolegialny grant rektorski, kierownik: prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska.
 • 2017: Kryzysy migracyjny i uchodźczy w Unii Europejskiej po 2014 roku, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, badania młodych naukowców finansowane z dotacji celowej MNiSW w 2017 r. Kierownik projektu: dr Marta Pachocka.
 • 2016.11-2015.07: RRRIR | Zbliżenie, pojednanie, zjednoczenie w stosunkach międzynarodowych: Polsko-niemieckie doświadczenia a ​Podzielona Korea (00156/2015/JC), grant Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, kierownik: prof. SGH dr hab. Krzysztof Kozłowski.

 

OFERTA DYDAKTYCZNA

 • dr hab. KRZYSZTOF KOZŁOWSKI, prof. SGH

​Studia licencjackie    
137901-1122     China’s Geopolitics​
137601-1122     Color Revolutions and Arab Spring
110520-1122     Nauka o państwie
137121-1122     Terrorism and Organized Crime
110521-1122     Theory of the State
130600-1122     Strategiczna Komunikacja Biznesowa

 •  dr hab. MAŁGORZATA MOLĘDA-ZDZIECH, prof. SGH

Studia licencjackie    ​Studia magisterskie

110570 - Socjologia
1305070 - Lobbing korporacyjny i rządowy w Unii Europejskiej
131070 - Unia Europejska wobec wyzwań współczesnego świata
236259 - Lobbing i rzecznictwo interesów w Polsce (e-learning)
22AQ0 - Demokracja w czasie niepewności

 

 •  dr hab. KATARZYNA PISARSKA, prof. SGH

​Studia licencjackie    ​Studia magisterskie
​137861-0726     EU Neighborhood Policy & the Eastern Partnership​
110451-0726     European Integration
131791-0726     Foreign Policy of Poland
149970-5847     Wstęp do kultury akademickiej
​238971-0726    EU-Russia Relations Redefined

 

 • dr PIOTR KOZŁOWSKI

​Studia licencjackie    ​Studia magisterskie
112001-1603     Academic Studies» Methodology
120371-1603     International Organizations
138221-1603     Japan in the Global Order
138191-1603     Political Economy of Regional Integration in East Asia​
149970-5847     Wstęp do kultury akademickiej​
235171-1603     Regional Integration (Trading) Agreements
 
  

 • dr JAN MISIUNA

​Studia licencjackie    
112001-1337    Academic Studies» Methodology​
138161-1337    Introduction to Poland
132621-1337    The US society in the 21st century: challenges, transformations, expectations
110520-1337    Nauka o państwie
132870-1337    Wprowadzenie do problematyki amerykanistycznej.

 

 • dr MARTA PACHOCKA

​Studia licencjackie    ​Studia magisterskie
​138010-1356    Europa a migracje międzynarodowe: perspektywa interdyscyplinarna
138011-1356    Europe and International Migration: an Interdisciplinary Perspective
120890-1356    Gospodarka światowa
138020-1356    Imigracja i polityka imigracyjna w państwach członkowskich UE
138021-1356    Immigration Situation and Immigration Policy in the EU Member States
235141-1356    Migration Policy
235140-1356 i 235530-1356   Polityka migracyjna
 
 

KONFERENCJE, SEMINARIA, DEBATY

​Konferencje i seminaria organizowane przez pracowników Katedry Studiów Politycznych dotyczą szeroko rozumianych stosunków międzynarodowych.

 

 • 9 marca 2023:
 • 27 stycznia 2023:
 • 16 grudnia 2022
 • 24 listopada 2022

„SGH w UE, UE w SGH” . „Rok 2022 – Europejski Rok Młodzieży – wszystko, co chcielibyście wiedzieć, a baliście się zapytać”.

 • 28 października 2022
 • 24 czerwca 2022
 • 9 czerwca 2022 V Webinarium „SGH w UE, UE w SGH”. Eksperci sieci ​TEAM EUROPE w Polsce w SGH: działania i oferta dla Studentek i Studentów na rok akademicki 2022/2023​​
 • 6 czerwca 2022: Polski BezŁad Legislacyjny​. Problemy polskiego procesu legislacyjnego w latach 2019–2021 
 • 29 kwietnia 2022: IV Webinarium „SGH w UE, UE w SGH”.  Francja po wyborach prezydenckich – jaka będzie jej rola we współczesnym świecie?​
 • 28 marca 2022: III Webinarium „SGH w UE, UE w SGH”. Między europejskim marzeniem a unijną codziennością. Spotkanie z prof Danutą Hubner
 • 26 stycznia 2022:  II Webinarium „SGH w UE, UE w SGH”. Gośćmi drugiego spotkania będą: Pan Ambasador Jan Truszczyński i Pani Profesor Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska. ​ Nagranie​   
   
 • 1 grudnia 2020: Ekonomiczne i społeczne konsekwencje pandemii Covid-19 w Europie Środkowe​​j 
 • 4 listopada 2020:
 • 1 lutego 2020: II Seminarium „Zagadnienia wyborcze w ujęciu teoretycznym i praktycznym”
 • 23 listopada 2019: Seminarium „Zagadnienia wyborcze w ujęciu teoretycznym i praktycznym”
 • 21 marca 2018: 2nd Scientific Conference EUMIGRO​
 • 11 maja 2017: Amerykańskie wybory prezydenckie w erze postprawdy – aktorzy, strategie, konteksty
 • 5 kwietnia 2017: I Seminarium migracyjne EUMIGRO
 • 11 stycznia 2017: ​I Ogólnopolska Konferencja Naukowa EUMIGRO „Europa a migracje międzynarodowe – na rozdrożu?
   

SEMINARIA

 • 25 lutego 2021: III Seminarium „Zagadnienia wyborcze w ujęciu teoretycznym i praktycznym” O III Seminarium.pdf
 • 10 lutego 2021 r. seminarium pt.  „The EU, Japan and the US in Indo-Pacific – a conversation with Prof. Nobushige Takamizawa”​​

 

SKN Unii Europejskiej

25 marca 2024 r. powstało nowe koło w społeczności naszej uczelni, działające przy Katedrze Studiów Politycznych w Instytucie Studiów Międzynarodowych w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym pod opieką dr hab. Małgorzaty Molędy-Zdziech, prof. SGH. Przewodniczącym koła został Jakub Mirkowski, wiceprzewodniczącą Monika Wrona, a członkiem zarządu Józef Nanowski.

Zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu poprzez mail sknuniieuropejskiej@gmail.com

.