Czasopisma naukowe

​​Analizy i Studia CASP

Bazy danych:
BazEkon, CEEOL, CEJSH, CEON, Polindex, ​ICM
Punktacja:
70
Dyscyplina naukowa:
ekonomia i finanse, nauki prawne
Częstotliwość wydawania:
półrocznik

​Studia z Polityki Publicznej​

Bazy danych:
Baidu Scholar, BazEkon, CEJSH, CNKI Scholar, CNPIEC, Celdes, DOAJ, EBSCO Discovery Service, Genamics JournalSeek, Google Scholar, Index Copernicus, JGate, Naviga Softweco, Primo Central ExLibris, RePEc, ReadCube, ResearchGate, Summon, TDOne TDNet, WorldCate OCLC, ​BazHum
Punktacja:
70
Dyscyplina naukowa:
ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki o zdrowiu, nauki socjologiczne
Częstotliwość wydawania:
kwartalnik

Warsaw Forum of Economic Sociology​

Bazy danych:
BazEkon, EconBiz, Index Copernicus
Punktacja:
20
Dyscyplina naukowa:
nauki socjologiczne
Częstotliwość wydawania:
półrocznik

Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno Społecznego Studia i Prace​

Bazy danych:
BazEkon, Index Copernicus, ​BazHum
Punktacja:
5
Częstotliwość wydawania:
kwartalnik