Badania naukowe prowadzone przez pracowników Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej

Pracownicy Katedry najczęściej podejmują tematy badawcze związane najnowszą historią gospodarczą i społeczną, zwłaszcza zaś dzieje Polski w 20. i 21. wieku.
Granty zewnętrzne
 • 2019–2024: projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki nr 2018/31/D/HS3/00405 „Ekonomia polityczna francuskiego kapitału w międzywojennej Polsce”. Kierownik: dr Jerzy Łazor
 • 2012-2015: projekt badawczy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, nr 11 H 11020080 „Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – spuścizna intelektualna i architektoniczna jako element tożsamości kulturowej Warszawy i Polski”. Kierownik prof. dr hab. Janusz Kaliński
 • 2014: projekt finansowany przez Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej. Tytuł: „Między stabilizacją a ekspansją. System finansowy w służbie modernizacji (z warsztatów badawczych historyków gospodarczych)”. Podmiot realizujący: Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej. Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Morawski. Prowadzenie: dr Jerzy Łazor, dr Łukasz Dwilewicz
 • Kierownik: dr Anna Jarosz-Nojszewska
Badania statutowe
 • 2020–2021: Dylematy. Rozmowy o polskiej polityce gospodarczej. Kierownik: dr hab. Andrzej Zawistowski prof. SGH
 • 2019: Kluczowe problemy historii gospodarczej i społecznej dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku. Kierownik: dr hab. Jacek Luszniewicz prof. SGH
 • 2018: Kluczowe problemy historii gospodarczej i społecznej dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku. Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Morawski
 • 2016: Problemy gospodarcze Trzeciej Rzeczypospolitej. Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Morawski 
 • 2015: Problemy energetyczne Polski. Część I: Surowce. Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Morawski

 • 2014: Sektor publiczny a rynek. Perspektywa historyczna. Kierownik: Wojciech Morawski 
 • 2013: Światowe systemy naukowe – perspektywa historyczna. Kierownik: Wojciech Morawski 
 • 2012: Europejskie systemy walutowe perspektywa historyczna. Kierownik: Wojciech Morawski 
 • 2011: Finanse i pieniądz w gospodarce centralnie kierowanej. Zjawiska finansowe a równowaga gospodarcza. Kierownik: Wojciech Morawski 

 • 2010: Problem równowagi i nierównowagi w gospodarce PRL. Kierownik: Wojciech Morawski
 • 2009: Mechanizmy podejmowania decyzji w gospodarce centralnie sterowanej. Kierownik: Wojciech Morawski 
 • 2008: Gospodarcze skutki rozbiorów Polski. Kierownik: Wojciech Morawski 

 • 2007: Próby zreformowania gospodarki centralnie kierowanej w Polsce wlatach 1981–1989. Kierownik: Janusz Kaliński 

 • 2006: Próby zreformowania gospodarki centralnie kierowanej w Polsce w latach 1981–1989. Kierownik: Janusz Kaliński 
 • 2005 Bibliografia historii gospodarczej Polski 1939–1945. Kierownicy: Aldona Podolska-Meducka, Marek Deszczyński 
 • 2001: Bibliografia historii gospodarczej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Kierownik: Janusz Kaliński 
Badania własne
 • 2014: Polityka migracyjna II Rzeczypospolitej. Badania Młodych Naukowców KES. Kierownik: Jerzy Łazor
 • 2012: Imigracja i rozwój instytucji. Czynniki determinujące stosunki polsko-palestyńskie w czasie wielkiego kryzysu. Badania Młodych Naukowców KES. Kierownik: Jerzy Łazor  
 • 2011: Wpływ ograniczeń dewizowych i towarowych na stosunki polsko-palestyńskie w latach 1935–1939. Badania Młodych Naukowców KES. Kierownik: Jerzy Łazor  
 • 2008: Historia Wydziału i Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki/ Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1968-2008). Badania własne. Kierownik: Jacek Luszniewicz  
 • 2008: System świadczeń wojennych w Polsce 1921–1939. Przegląd ustawodawstwa. Badania własne. Kierownik: Aldona Podolska-Meducka  
 • 2007: System świadczeń wojennych w Polsce 1918–1921. Przegląd ustawodawstwa. Badania własne. Kierownik: Aldona Podolska-Meducka  
 • 2007: Stare okręgi przemysłowe. Problemy industrializacji i dezindustrializacji. Grant. Kierownik: Wojciech Morawski
 • 2006: Polityka jako sztuka przemawiania. Techniki erystyczne i retoryczne na przykładzie Hilarego Minca. Badania własne. Kierownik: Grzegorz Jamroziak
 • 2005: Historia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Grant. Kierownik: Wojciech Morawski
 • 2005: Polska polityka gospodarcza w I półroczu 1972 r. Badania własne. Kierownik:  Łukasz Dwilewicz    
 • 2005: Problemy gospodarcze Polski Ludowej i warunki życia ludności w krzywym zwierciadle polskiego kawału (dowcipu) politycznego z okresu Peereelu. Badania własne. Kierownik: Andrzej Zawistowski  
 • 2004 Powstanie Zambrowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego na tle uprzemysłowienia Białostocczyzny w planie sześcioletnim. Badania własne. Kierownik:  Andrzej Zawistowski 
  
 • 2000–2002 Gospodarka Polski w procesie transformacji ustrojowej. Badania własne. Kierownik: Janusz Kaliński 

 

.