Badania naukowe prowadzone przez pracowników Instytutu Studiów Międzynarodowych

Projekty badawcze z udziałem pracowników Instytutu Studiów Międzynarodowych

 

 • 2024-2022: DIGITISLAM: Digital Islam across Europe: Understanding Muslims’ Participation in Online Islamic Environments w ramach programu CHANSE - Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe, kierownik projektu: prof. Frederic Volpi (Uniwersytet Edynburski), kierownik części SGH: prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska (początek realizacji: wrzesień 2022 r.)
 • 2023-2022: EMPATHY: Let’s Empower, Participate and Teach Each Other to Hype Empathy. Challenging Discourse about Islam and Muslims in Poland, grant Komisji Europejskiej - Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów nr 101049389, kierownik: dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH
 • 2023-2021: Jak zostać mocarstwem? Gra strategiczna, grant MEiN, Społeczna odpowiedzialność nauki (SONP/SP/514312/2021), kierownik: dr Monika Krukowska2024-2020: Welcoming Spaces – “Investing in «Welcoming Spaces» in Europe: revitalizing shrinking areas by hosting non-EU migrants”, grant Horizon 2020 Framework Programme, lider konsorcjum: Utrecht University (Holandia), nr 870952, kierownik w SGH jako instytucji partnerskiej: dr hab. Paweł Kubicki, prof. SGH (KPS IGS) i dr Marta Pachocka (KSP ISM)
 • 2023-2021: Navigating Social Worlds: Toolbox for Social Inquiry, grant Erasmus+ Strategic Partnerships in Response of the Covid-19 Situation – Partnerships for Digital Education Readiness, nr 2020-1-PL01-KA226-HE-096356, kierownik: dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH
 • 2022-2019: SensiClass: Tackling Sensitive Topics in a Classroom, grant Erasmus+ Strategic Partnerships, nr 2019-1-EE01-KA203-051690, lider: Uniwersytet w Dorpacie; kierownik części SGH: prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska
 • 2022-2019: Niewidoczni, niebędący, niezbędni. Administracja uczelni na rzecz doskonałości naukowej, nr 28/2019, MNiSW - Dialog, kierownik: mgr Anna Mielczarek-Taica (Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK), koordynator części SGH: prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska
 • 2022-2018: Kontestowana tożsamość: Społeczne funkcjonowanie polskich konwertytek na islam, grant NCN, OPUS, nr 2017/25/B/HS1/00286, kierownik: dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH
 • 2022-2018: AMENET – “The European Union, Mediterranean and Africa Integration in the Global Age​”, grant Erasmus+ Programme, Jean Monnet Networks, nr 2018-2030, lider konsorcjum: Universidad Autónoma de Madrid (Hiszpania), kierownik w SGH jako instytucji partnerskiej: dr Marta Pachocka (KSP ISM)
 • 2021-2018: BLEGEEC – „Boosting Local Economic Growth in Border Regions in the Process of EU Integration: Best Practices of Eastern Partnership (EaP) Countries”, grant Erasmus+ Programme, Jean Monnet Support to Associations, nr 599948-EPP-1-2018-1-UAEPPJMO-SUPPA, lider konsorcjum: Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine (Ukraina), członek zespołu w SGH: dr Marta Pachocka (KSP ISM)​
 • 2020-2018: Rozwój kompetencji kadry naukowej, dydaktycznej i administracyjnej: optymalizacja modelu obsługi studentów i kadry z zagranicy i kształtowanie kultury otwartości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, nr PPI/WLC/2018/00065, kierownik: mgr Katarzyna Kacperczyk (Centrum Progamów Międzynarodowych SGH), w zespole: prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska
 • 2019-2017: ref:EU | Muslim minorities and the refugee crisis in Europe​, projekt finansowany z funduszy programu Erasmus+, Jean Monnet Project, kierownik: prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska.
 • 2019-2016: EUMIGRO | Jean Monnet Module on the European Union and the Contemporary International Migration: an Interdisciplinary Approach, projekt realizowany w SGH i współfinansowany przez UE w ramach działania Jean Monnet Academic Modules Programu Erasmus+. Kierownik projektu: dr Marta Pachocka.
 • 2019-2016: EUSHARE – Connecting the European Union of Shared Aims, Freedoms, Values and Responsibilities, projekt realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) i współfinansowany przez UE w ramach działania Jean Monnet Support to Associations Programu Erasmus+.​ Kierownik projektu: dr Marta Pachocka.​​​​

 

.