Zielona Koalicja dla Zdrowia

Aktualności
26 marca 2024 r. w Centrum Prasowe PAP odbyła się inauguracja inicjatywy „Zielona Koalicja dla Zdrowia”, do której przystąpiła Szkoła Główna Handlowa. Pomysłodawcą projektu jest Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO.

Jesteśmy dumni z faktu, że dr hab. Barbara Więckowska, prof. SGH - Kierownik Zakładu Innowacji w Ochronie Zdrowia - jest oficjalną reprezentantką naszej Uczelni w tej znamienitej inicjatywie, a nasz zakład będzie na bieżąco współpracować z Koalicją na rzecz poprawy stanu zdrowia i ochrony środowiska w Polsce.

Podczas inauguracyjnego spotkania Barbara Więckowska wzięła udział w dyskusji pt.: „Jak przeprowadzić zieloną transformację? Jakie doświadczenia i rozwiązania mogą nam w tym pomóc?”
Cieszymy się na współpracę z pozostałymi inicjatorami (Warszawski Uniwersytet Medyczny - WUM, Akademia Leona Koźmińskiego) wierząc w głęboki sens tego przedsięwzięcia. Inicjatywa została objęta patronatem ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia oraz m. st. Warszawy. W spotkaniu uczestniczył również J.M. Rektor dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH.

SGH w Zielonej Koalicji dla Zdrowia - Portal edukacyjny Perspektywy
 

Zdjęcie 2
Zdjęcie 1
.