Wartości Unii Europejskiej – renesans czy kryzys

Konferencja
Zapraszamy serdecznie na konferencję „Wartości Unii Europejskiej – renesans czy kryzys?” w dn. 26.01.2024 w s. 152 SGH (gmach G) w godz. 9.30-16.00.

Zapraszamy serdecznie na konferencję „Wartości Unii Europejskiej – renesans czy kryzys?” w dn. 26.01.2024 w s. 152 SGH (gmach G) w godz. 9.30-16.00.

Konferencja organizowana jest przez Zakład Socjologii IFSSE KES SGH w ramach projektu Jean Monnet Module “EU: European values and ethics in politics and economy” pod patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.
Głównym celem konferencji jest dyskusja na temat wartości Unii Europejskich i ich znaczenia w czasach nakładających się kryzysów globalnych. Czy wartości wymienione w traktatach UE takie jak: wolność, demokracja, równość, państwo prawa, ale także pluralizm, niedyskryminacja, sprawiedliwość, tolerancja, solidarność są nadal aktualne i jak są interpretowane? Z czego wynikają różnice w ich rozumieniu? Czy nadal mogą stanowić podstawę funkcjonowania UE? Konferencja zmierza do wyjaśnienia roli europejskich wartości w życiu społecznym, w sferze polityki i gospodarki. Czy obecnie mamy do czynienia z renesansem europejskich wartości czy raczej z ich kryzysem? Czy wybory parlamentarne w Polsce i inne zmiany w polityce w UE są oznaką odrodzenia tych wartości? 

 


 

.