Publikacja pt. "Global Public Goods and Sustainable Development in the Practice of International Organizations. Responding to Challenges of Today’s World"

Aktualności
W dniu 7 listopada 2023 r. ukazała się w wydawnictwie Brill w formie elektroniczej (open access) publikacja pt. "Global Public Goods and Sustainable Development in the Practice of International Organizations. Responding to Challenges of Today’s World" pod. red. E. Latoszek i A. Kłos

Książka przedstawia analizę wpływu organizacji międzynarodowych na łagodzenie coraz bardziej złożonych i licznych globalnych wyzwań gospodarczych, społecznych i politycznych na świecie oraz na godzenie sprzecznych interesów ich członków poprzez znacznie efektywniejsze wykorzystanie dóbr globalnych dla wspierania zrównoważonego rozwoju. Publikacja ta jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, m.in. do studentów i pracowników naukowych, ale także do profesjonalistów: instytucji kształtujących lub wpływających na politykę gospodarczą i społeczną oraz organizacji pozarządowych. Z uwagi na to, że treść książki opiera się na wiedzy z zakresu ekonomii, zrównoważonego rozwoju, pomocy rozwojowej, międzynarodowych stosunków gospodarczych, finansów międzynarodowych i publicznych, może być wykorzystana jako podręcznik na różnych poziomach nauczania (studia licencjackie, magisterskie, MBA, studia podyplomowe i doktoranckie) przez studentów Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Organizacji Międzynarodowych, Europeistyki, Global Business, Ekonomii, Zarządzania, a także studiów interdyscyplinarnych skupiających się na kwestiach międzynarodowych.

https://brill.com/display/title/64093

 

.