Należy myśleć o przyszłości, a nie o tu i teraz - wywiad z prof. Małgorzatą Zaleską, Dyrektorem Instytutu Bankowości

Aktualności
12 lutego br. w Miesięczniku Finansowym Bank został opublikowany wywiad z prof. Małgorzatą Zaleską, Dyrektorem Instytutu Bankowości, pt. "Należy myśleć o przyszłości, a nie o tu i teraz".

W rozmowie z red. Pawłem Jabłońskim, prof. Małgorzata Zaleska zwróciła uwagę na mocne i słabe strony polskiej gospodarki oraz wpływ geopolityki na nasz rozwój. Podkreśliła przy tym rolę uczelni, zwłaszcza ekonomicznych, w modernizacji polskiej gospodarki. W wywiadzie znalazły się także autorskie propozycje prof. Zaleskiej dotyczące wzmocnienia krajowego kapitału i oszczędności długoterminowych, które mogłyby wspomóc finansowanie inwestycji rozwojowych (tj. likwidacja podatku Belki, czy też wdrożenie do polskiego porządku prawnego REIT-ów - Real Estate Investment Trust).


https://bank.pl/bankowosc-i-finanse-gospodarka-nalezy-myslec-o-przyszlosci-a-nie-o-tu-i-teraz/

 

.