Nagroda Ministra dla dr hab. Katarzyny Górak-Sosnowskiej, prof. SGH

Aktualności

Dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH otrzymała nagrodę Ministra Nauki za całokształt dorobku oraz za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej.

 

Serdecznie gratulujemy!

.