Dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska w Zespole Ekspertów ds. Krajowej Strategii Umiędzynarodowienia

Aktualności
Dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska w Zespole Ekspertów ds. Krajowej Strategii Umiędzynarodowienia

Dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH, prezes Stowarzyszenia Forum Dziekanatów, została powołana do Zespołu Ekspertów ds. Krajowej Strategii Umiędzynarodowienia.

Więcej informacji

Gratulujemy!

.