Kalkulator maturalny

Kategoria I - matematyka na poziomie rozszerzonym albo fizyka na poziomie rozszerzonym

Kategoria II - informatyka, geografia, historia, WOS, fizyka (o ile ocena z fizyki nie została zgłoszona powyżej)

Kategoria III - język obcy na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym

Zdawałem język obcy na poziomie:

Kategoria IV - inny język obcy na poziomie podstawowym, rozszerzonym lub na poziomie dwujęzycznym

Zdawałem drugi język obcy na poziomie:

Przewidywany wynik testu z wiedzy o przedsiębiorczości w przedziale 0-100 pkt:

Tutaj znajdziesz przykładowy test

Wynik postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne I stopnia w języku polskim:

Twój wynik

Powyższy kalkulator ma charakter informacyjny i może służyć jedynie do oceny szans na zostanie zakwalifikowanym na studia licencjackie stacjonarne w języku polskim w Szkole głównej Handlowej na podstawie ocen ze świadectwa nowej matury w zestawieniu z progami przyjęcia z poprzednich lat.

Studenka przed budynkiem głównym SGH
Aktualności rekrutacyjne