dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. SGH

Zwinność : od zwinnych zespołów do zwinnego zarządzania

Autorzy:
Paweł
Wyrozębski
(SGH)
Czasopismo:
Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa
Rok publikacji:
2021
Strona:
211

Dynamicznego Zarządzania - SKN

Kod:
SKN106
Typ:
koło naukowe
Data rejestracji:
03.11.2023
Opiekun naukowy:
dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. SGH
Przewodniczący: