John F. Nash jr.

​JOHN FORBES NASH jr., ekonomista z USA. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1994 r. Za pionierskie prace w dziedzinie analizy równowagi w teorii gier nie zespołowych. John Nash otrzymał nagrodę wspólnie z Reinhardem Seltenem i Johnem Harsanyi. Prace całej trójki laureatów wzajemnie się uzupełniają i opierają się na grach towarzyskich jako podstawie rozumienia złożonych problemów ekonomicznych. Nagrodzeni naukowcy wykorzystali teorię gier między innymi do analizy zachowań w oligopolu.

John F. Nash urodził się w 1928 roku w Bluefield, West Virginia, zmarł w wyniku wypadku samochodowego 23 maja 2015 r. w stanie New Jersey.
Miejsce pracy naukowej: Princeton University. John F. Nash w wieku 21 lat opublikował pracę doktorską, w której sformułował tak zwaną „teorię równowagi Nasha”. Stworzył podstawy analizy równowagi. Seminarium z okazji nagrodzenia Johna Nasha Nagrodą Nobla odbyło się w dniu 8 grudnia 1994 roku, a sam laureat wygłosił wykład pod tytułem „The work of John F. Nash in the game theory” („Wkład Johna Nasha do teorii gier”).
Całe życie, aż do starości, walczył ze straszliwą chorobą - schizofrenią. Sylwetkę laureata przybliża fabuła amerykańskiego filmu „Beautiful Mind” („Piękny umysł”).