John C. Harsanyi

JOHN C. HARSANYI, ekonomista z USA. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1994 r. Za pionierskie prace w dziedzinie analizy równowagi w teorii gier nie zespołowych. John Harsanyi otrzymał nagrodę wspólnie z Reinhardem Seltenem i Johnem Nashem. Prace całej trójki laureatów wzajemnie się uzupełniają i opierają się na grach towarzyskich jako podstawie rozumienia złożonych problemów ekonomicznych. Nagrodzeni naukowcy wykorzystali teorię gier między innymi do analizy zachowań w oligopolu.
fakty z życia i działalności

Urodził się w Budapeszcie w 1920 roku, zmarł w USA w 2000 roku. Miejsce pracy naukowej: University of California w Berkeley, CA. John Harsanyi - amerykański ekonomista pochodzenia węgierskiego - był uczniem Kennetha Arrowa (noblisty z 1972 roku). W swoich badaniach rozwinął koncepcję równowagi Johna Nasha z punktu widzenia działania w warunkach niepełnej informacji. Wykład wygłoszony na uroczystości wręczenia Nagrody Nobla w dniu 9 grudnia 1994 roku, nosił tytuł: „Games with incomplete information” („Gry w warunkach niepełnej informacji”).

publikacje książkowe oraz artykuły

Dostępne w Bibliotece SGH:

John Harsanyi’s contributions to social choice and welfare economics