James A. Mirrlees

​JAMES A. MIRRLEES, ekonomista z Wielkiej Brytanii. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1996 r. Za wybitny wkład w rozwój teorii działania w warunkach, gdy zdobycie pełnej informacji o rynku nie jest możliwe - wspólnie z Williamem Vickreyem.
fakty z życia i działalności

Urodził się w 1936 roku w Minnigaff w Szkocji. Miejsce pracy naukowej: University of Cambridge. James Mirrlees wzbogacił nurt myślenia ekonomicznego o pojęcie asymetrii informacyjnej. W swoich pracach opisywał relacje między rządem a prywatnymi przedsiębiorstwami. W uznaniu zasług otrzymał od królowej brytyjskiej tytuł szlachecki. Wykład wygłoszony podczas uroczystości wręczenia Nagrody Nobla w dniu 9 grudnia 1996 roku, nosił tytuł „Information and incentives: the economics of carrots and sticks” („Informacja a bodźce - gospodarowanie na zasadzie stosowania >>kija i marchewki<<”).
Zmarł 29 sierpnia 2018 roku.

publikacje książkowe oraz artykuły

Dostępne w Bibliotece SGH

KSIĄŻKI W MULTIWYSZUKIWARCE PRIMO