Opisy kierunków i programy studiów

Przedstawiamy szczegółowe opisy kierunków prowadzonych w SGH i ich programów – dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025.

Opisy kierunków na studiach licencjackich i magisterskich:

Programy studiów licencjackich i magisterskich w SGH obowiązujące studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024:

  • studia licencjackie w j. angielskim,
  • studia licencjackie w j. polskim – stacjonarne,
  • studia licencjackie w j. polskim – niestacjonarne w trybie popołudniowym,
  • studia licencjackie w j. polskim – niestacjonarne w trybie sobotnio-niedzielnym,
  • studia magisterskie w j. angielskim,
  • studia magisterskie w j. polskim – stacjonarne,
  • studia magisterskie w j. polskim – niestacjonarne w trybie sobotnio-niedzielnym (kierunki zarządzanie finansami przedsiębiorstwa i HR biznes partner realizowane hybrydowo),
  • studia magisterskie w ramach programu międzynarodowego,
  • sylabusy – studia licencjackie,
  • sylabusy – studia magisterskie.