Historia

Początki dzisiejszej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie sięgają 1906 r., gdy August Zieliński uzyskał pozwolenie władz carskich na założenie kursów handlowych. Zgoda carskiego Ministerstwa Handlu i Przemysłu z 7 sierpnia 1906 r. na założenie Kursów Handlowych Męskich – przechowywana pieczołowicie w Archiwum SGH – zapoczątkowała wieloletnią działalność naszej uczelni.