Herbert A. Simon

​HERBERT A. SIMON, ekonomista z USA. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1978 r. Za badania procesów podejmowania decyzji wewnątrz organizacji gospodarczych.
fakty z życia i działalności

Urodził się w 1916 r. w Milwaukee, zmarł w 2001 r. Miejsce pracy naukowej: Carnegie-Mellon University, Pittsburgh, PA. Herbert Simon działając na pograniczu ekonomii i psychologii analizował mechanizm podejmowania decyzji. Wywnioskował, że podejmujący decyzję nie szukają najlepszego rozwiązania, lecz akceptują takie, które wydaje się im realne do wykonania, zwłaszcza gdy problem okazuje się zbyt trudny. Wykład wygłoszony na uroczystości wręczenia Nagrody Nobla 8 grudnia 1978 roku, nosił tytuł: „Rational decision - making in business organizations” („Racjonalne podejmowanie decyzji w organizacjach gospodarczych”).

publikacje książkowe oraz artykuły

Dostępne w Bibliotece SGH

KSIĄŻKI W MULTIWYSZUKIWARCE PRIMO