Harry M. Markowitz

HARRY M. MARKOWITZ, ekonomista z USA. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1990 r. Za innowacyjne prace w dziedzinie teorii ekonomii finansowej - wspólnie z Mertonem Millerem i Williamem Sharpe'm.
 fakty z życia i działalności

Urodził w Chicago w 1927 r. Miejsce pracy naukowej: City University of New York. Wraz z dwoma innymi - równocześnie nagrodzonymi - Markowitz jest współtwórcą modelu ustalania cen aktywów kapitałowych. W badaniach nad analizą rynków finansowych Harry Markowitz skoncentrował się na zarządzaniu portfelem inwestycyjnym. Wykład wygłoszony na uroczystości wręczenia Nagrody Nobla w dniu 7 grudnia 1990 roku, nosił tytuł „Foundations of portfolio theory” („Podstawy teorii portfela inwestycyjnego”).

publikacje książkowe oraz artykuły

Dostępne w Bibliotece SGH

KSIĄŻKI W MULTIWYSZUKIWARCE PRIMO