Gunnar Myrdal

GUNNAR MYRDAL, ekonomista ze Szwecji. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1974 r. Za pionierskie prace w dziedzinie teorii pieniądza i wahań cyklicznych oraz pogłębioną analizę współzależności zjawisk ekonomicznych, społecznych i instytucjonalnych - wspólnie z Friedrichem A. von Hayek'em.
fakty z życia i działalności

Urodził się w 1898 r. w parafii Gustaf’s, zmarł w 1987 roku. Miejsce pracy naukowej: Stockholm University. Tematy prac badawczych Myrdala pokrywają się z tematami badań von Hayek’a (są to zagadnienia ekonomiczne, społeczne i polityczne), natomiast poglądy laureata w kwestii roli państwa w gospodarce są krańcowo różne. Dopuszcza on interwencję państwa w procesy rynkowe. Żona ekonomisty, pisarka Alva Myrdal, jest także laureatką Nagrody Nobla - w 1982 roku przyznano jej pokojową Nagrodę Nobla. Wykład na uroczystości wręczenia Nagrody Nobla w dniu 17 marca 1975 roku, nosił tytuł: „The equality issue in World development” (Problem równomierności w rozwoju gospodarczym świata).

publikacje książkowe oraz artykuły

Dostępne w Bibliotece SGH

KSIĄŻKI W MULTIWYSZUKIWARCE PRIMO