Grant Rektorski

Stypendium naukowe „Grant Rektorski” otrzymują nauczyciele akademiccy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie po zrealizowaniu szczególnego osiągnięcia naukowego.

Tymi osiągnięciami są:

  • publikacja artykułu w czasopiśmie najwyższej kategorii lub publikacja monografii w uznanym wydawnictwie;
  • uczestnictwo w zespole badawczym, który uzyskał dla SGH wysoką kwotę finansowania zewnętrznego na swoje projekty w jednym roku kalendarzowym,
  • opracowanie projektu i pozyskanie przez kierownika projektu badawczego lub zespół badawczy finansowania dla SGH w konkursie zewnętrznym.

Jak złożyć wniosek o grant?

Wnioski o przyznanie grantu​ rozpatrywane są raz na kwartał. Dokumenty należy składać do Działu Nauki.​ Prosimy także o zgłaszanie swoich osiągnięć w postaci publikacji w czasopismach z listy JCR bezpośrednio na adres: marcin.ochalski@sgh.waw.pl  wraz z kopią na adres:  piotr.wachowiak@sgh.waw.pl 

Obwieszczenie Rektora w sprawie ogłoszenia listy czasopism i wydawnictw, za publikacje w których nie przyznaje się stypendium naukowego „Grant Rektorski”

Dział Nauki
al. Niepodległości 162
budynek G, pok. 61a
02-554 Warszawa
tel. : +48 22 564 9830
      +48 22 564 9214
      +48 22 564 9218
      +48 22 565 7834
e-mail: dna@sgh.waw.pl