Gerard Debreu

GERARD DEBREU, ekonomista z USA. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1983 r. Za wdrożenie nowych metod do teorii ekonomii, a także za podanie nowego ścisłego sformułowania równowagi ogólnej.
fakty z życia i działalności

Urodził się w Calais we Francji w 1921 r., zmarł w 2004 r. W lipcu 1975 roku otrzymał obywatelstwo amerkańskie. Miejsce pracy naukowej: University of California, Berkeley, CA. Wielkim osiągnięciem Gerarda Debreu jest model ogólnej równowagi gospodarczej zbudowany z Kennethem Arrowem - laureatem z roku 1972. Przy pomocy tego modelu rozwiązany został problem równowagi ekonomicznej w gospodarce. Wykład wygłoszony na uroczystości wręczenia Nagrody Nobla w dniu 8 grudnia 1983 roku, nosił tytuł „Economic theory in the mathematical mode” („Teoria ekonomii z punktu widzenia matematyki”).

publikacje książkowe oraz artykuły

Dostępne w Bibliotece SGH

KSIĄŻKI W MULTIWYSZUKIWARCE PRIMO