Friedrich A. von Hayek

FRIEDRICH A. VON HAYEK, ekonomista z Austrii. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1974 r. Za pionierskie prace w dziedzinie teorii pieniądza i wahań cyklicznych oraz pogłębioną analizę współzależności zjawisk ekonomicznych, społecznych i instytucjonalnych - wspólnie z Gunnarem Myrdalem.
fakty z życia i działalności

Urodził się w Wiedniu w 1899 r., zmarł w 1992 r. Miejsce pracy naukowej: All Souls College, Oxford University. Uważany za współtwórcę głośnej szkoły ekonomicznej z Chicago - laureat był nie tylko ekonomistą, ale i myślicielem społecznym. W kwestii roli państwa w gospodarce reprezentował pogląd o szkodliwości interwencji państwowej w politykę gospodarczą. Wykład na uroczystości wręczenia Nagrody Nobla 11 grudnia 1974 r., nosił tytuł „The pretence of knowledge” („Wymagania nauki”).

publikacje książkowe oraz artykuły

Dostępne w Bibliotece SGH

KSIĄŻKI W MULTIWYSZUKIWARCE PRIMO