Franco Modigliani

FRANCO MODIGLIANI, ekonomista z USA. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1985 r. Za pionierski wkład w analizę oszczędzania i rynków finansowych.
fakty z życia i działalności

Urodził się w 1918 roku w Rzymie, zmarł w USA w 2003 roku. Miejsce pracy naukowej: Massachusetts Institute of Technology w Cambridge, MA. Laureat dał się poznać dzięki dwóm osiągnięciom: hipotezie cyklu życia w analizie konsumpcji i oszczędności gospodarstw domowych, a także sformułowanemu - wspólnie z Mertonem Millerem (laureatem Nagrody Nobla z 1990 roku) - twierdzeniu na temat sposobów finansowania przez przedsiębiorstwo swojego własnego rozwoju. Wykład wygłoszony na uroczystości wręczenia Nagrody Nobla w dniu 10 grudnia 1985 roku, nosił tytuł „The life cycle, individual thrift and the wealth of nations” („Cykl życia, oszczędności gospodarstw domowych a bogactwo narodów”).

publikacje książkowe oraz artykuły

Dostępne w Bibliotece SGH

KSIĄŻKI W MULTIWYSZUKIWARCE PRIMO