Elinor Ostrom

Elinor Ostrom ekonomistka z USA. Laureatka nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w roku 2009.
fakty z życia i działalności

Elinor Ostrom urodziła się w Los Angeles w 1933 roku. Jest profesorem w Indiana University w Bloomington. Uczona specjalizuje się w ekonomii politycznej. W dotychczasowym życiu zawodowym opublikowała wiele prac głównie z zakresu teorii organizacji, nauk politycznych i administracji publicznej. Do najwyżej cenionych publikacji noblistki należą opisy wzajemnego oddziaływania ludzi i ekosystemów w taki sposób, aby wynikały z tego korzyści, chodzi przede wszystkim o zasoby leśne zbiorniki wodne, pola naftowe, systemy irygacyjne.
Zmarła 12 czerwca 2012 roku.

Jest jedną z dwojga naukowców wyróżnionych w roku 2009 nagrodą Nobla w dziedzinie ekonomii. Nagrodzono ją za wykazanie jak wspólna własność może być zarządzana przez zrzeszenia użytkowników. Profesor Ostrom jest pierwszą kobietą, która otrzymała tę ustanowioną w 1968 roku nagrodę

Publikacje książkowe oraz artykuły

Dostępne w Bibliotece SGH

KSIĄŻKI W MULTIWYSZUKIWARCE PRIMO