Douglass C. North

DOUGLASS C. NORTH, ekonomista z USA. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1993 r. Za wkład w odnowę historii gospodarczej przed zastosowanie teorii ekonomicznych metod jakościowych do objaśniania przemian gospodarczych i instytucjonalnych - uczony znany z prac poświęconych historii gospodarczej zwanej kliometrią - wspólnie z Robertem W. Fogel'em.
fakty z życia i działalności

Urodził się 5 listopada 1920 roku w Cambridge, MA. Miejsce pracy naukowej: Washington University, St. Louis, MO. Powstała w wyniku połączenia prac dwóch uczonych - laureatów nowa dziedzina - kliometria zrodziła się z syntezy ekonometrii i historii gospodarczej. Wykład wygłoszony na uroczystości wręczenia Nagrody Nobla w dniu 9 grudnia 1993 roku, nosił tytuł „Economic performance through time” („Przez stulecia - osiągnięcia ekonomii”).
Zmarł 23 listopada 2015 roku.

publikacje książkowe oraz artykuły

Dostępne w Bibliotece SGH

KSIĄŻKI W MULTIWYSZUKIWARCE PRIMO