EMIS Professional - Region (Europa Środkowa i Wschodnia)

Obraz

EMIS-Region to serwis zawierający obszerne informacje ekonomiczne, finansowe i polityczne dotyczące Polski oraz krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Umożliwia korzystanie z pełnych tekstów artykułów prasowych, agencyjnych, sprawozdań finansowych spółek publicznych i niepublicznych oraz różnych analiz i raportów branżowych. Korzystać można także z notowań giełdowych, statystyk i danych dotyczących poszczególnych sektorów gospodarek oraz danych makroekonomicznych.

Zasady korzystania z bazy

  • Baza jest dostępna dla uprawnionych użytkowników (studentów i pracowników SGH) na równych zasadach.
  • Dostęp do bazy jest możliwy po zalogowaniu się do systemu autoryzacyjnego SGH za pomocą uczelnianego loginu i hasła.
  • Eksport danych z bazy jest możliwy po samodzielnym utworzeniu indywidualnego profilu w serwisie.
  • Zabrania się automatycznego pobierania danych z wykorzystaniem tzw. robotów, szperaczy oraz wszelkich innych aplikacji, które automatycznie ściągają dane.
  • Korzystanie z serwisu EMIS dozwolone wyłącznie w celach edukacyjnych, naukowych i dydaktycznych, niekomercyjnych.