EMIS Professional - Region (Europa Środkowa i Wschodnia)

Obraz

EMIS-Region to serwis zawierający obszerne informacje ekonomiczne, finansowe i polityczne dotyczące Polski oraz krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Umożliwia korzystanie z pełnych tekstów artykułów prasowych, agencyjnych, sprawozdań finansowych spółek publicznych i niepublicznych oraz różnych analiz i raportów branżowych. Korzystać można także z notowań giełdowych, statystyk i danych dotyczących poszczególnych sektorów gospodarek oraz danych makroekonomicznych.

Zasady korzystania z bazy

  • Studenci SGH mogą skorzystać z bazy EMIS tylko na terenie Uczelni, z komputerów podłączonych do sieci.
  • Pracownicy i doktoranci mogą korzystać również z komputerów domowych za pomocą dostępu zdalnego.
  • Eksport danych z bazy jest możliwy po samodzielnym utworzeniu indywidualnego profilu w serwisie

UWAGA

W okresie zawieszenia zajęć dsotęp do serwisu EMIS spoza uczelni został umożliwiony również studentom.

Zabrania się automatycznego pobierania danych z wykorzystaniem tzw. robotów, szperaczy oraz wszelkich innych aplikacji, które automatycznie ściągają dane.

Korzystanie z serwisu EMIS dozwolone wyłącznie w celach edukacyjnych, naukowych i dydaktycznych, niekomercyjnych.