Clive W. J. Granger

Clive W. J. Granger, ekonomista z Wielkiej Brytanii. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2003 r. Otrzymał Nagrodę Nobla wspólnie z Robertem F. Engle'm III za nowe metody statystyczne rozwiązujące problem kluczowych własności wielu ekonomicznych szeregów czasowych: nie stacjonarności i zmieniających się w czasie zmienności, metody pomagające w prognozowaniu wzrostu PKB i cen akcji.
fakty z życia i działalności

Urodził się w 1934 roku w Swansea w Walii. Miejsce pracy naukowej: University of California w San Diego, CA. Clive Granger już w latach 70-tych zauważył, że większość danych statystycznych, zwłaszcza dotyczących zjawisk makroekonomicznych charakteryzuje bardzo szczególna właściwość zwana „nie stacjonarnością”, obniżająca jakość klasycznych metod wykrywania zależności przyczynowo skutkowych między zjawiskami. Posługując się swoją teorią wskazał wiele badań, których konkluzje opierały się na fałszywych przesłankach. W książce napisanej wspólnie z P. Newboldem udowodnił także, iż nie można prognozować makroekonomicznych zjawisk w sposób konwencjonalny, ponieważ może to spowodować powstanie znacznych błędów. Wykład wygłoszony na uroczystości wręczenia Nagrody Nobla w dniu 8 grudnia 2003 roku, nosił tytuł „Time series analysis, cointegration and applications” („Analiza szeregów czasowych - kointegracja i jej zastosowanie”).
Zmarł 29 maja 2009 roku.

publikacje książkowe oraz artykuły

Dostępne w Bibliotece SGH

KSIĄŻKI W MULTIWYSZUKIWARCE PRIMO