Christopher A. Sims

Christopher A. Sims, ekonomista z USA. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2011 r. za "empiryczne badania na temat przyczyn i efektów w makroekonomii".
fakty z życia i działalności

Urodził się w Waszyngtonie 21 października 1942 roku. Drogę naukową rozpoczął na Uniwersytecie Harvarda w Cambridge. Tam otrzymał stopień doktora i wykładał. Następnie pracował na Uniwersytecie Yale. Obecnie jest profesorem Uniwersytetu Princeton i członkiem wielu towarzystw naukowych. Zajmuje się analizą związków pomiędzy polityką ekonomiczną rządów i banków centralnych a makroekonomicznymi zmiennymi, takimi jak, PKB, inflacja, zatrudnienie czy inwestycje.

Christopher A. Sims ze Stanów Zjednoczonych jest jednym z dwóch naukowców wyróżnionych w roku 2011 Nagrodą Nobla w dziedzinie ekonomii. Szwedzka Akademia zdecydowała, że na nagrodę tę otrzymał oprócz niego Thomas J. Sargent, także Amerykanin. Obaj zostali nagrodzeni za „empiryczne badania na temat przyczyn i efektów w makroekonomii”. Dwaj znakomici naukowcy prowadzili swoje badania niezależnie, ale ich wkład w naukę wzajemnie się uzupełnia. Przyznana nagroda to efekt badań naukowych prowadzonych przede wszystkim w latach 70-tych i 80-tych. Komitet noblowski uzasadnił, że laureaci stworzyli modele, pozwalające szacować skutki działań politycznych na gospodarkę oraz wpływ wskaźników makroekonomicznych na decyzje polityczne.

publikacje książkowe oraz artykuły

Dostępne w Bibliotece SGH

Toward a modern macroeconomic model usable for policy analysis
Leeper, Eric M.; Sims, Christopher A.; National Bureau of Economic Research. 1994