Christopher Pissarides

Christopher A. Pissarides - Wielka Brytania, Cypr. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2010 roku.
fakty z życia i działalności

Urodził się w Nikozji na Cyprze w 1948 roku. Christopher Pissarides jest profesorem ekonomii w London School of Economics and Political Science - jednej z najważniejszych szkół wyższych specjalizujących się w ekonomii i naukach społecznych. Zajmuje się badaniem zjawisk makroekonomicznych, specjalizuje się głównie w polityce ekonomicznej, pracy i wzroście gospodarczym.

Christopher Pissarides jest jednym z trzech naukowców wyróżnionych w roku 2010 Nagrodą Nobla w dziedzinie ekonomii. Szwedzka Akademia zdecydowała, że na nagrodę tę otrzymali Christopher A. Pissarides, Dale T. Mortensen i Peter A. Diamond. Wszyscy trzej zostali nagrodzeni za tzw. teorię poszukiwań na rynku, wskazując jaki wpływ na bezrobocie, wakaty oraz wynagrodzenie mają regulacje i polityka rynkowa. Teoria ta odgrywa obecnie istotną rolę zarówno w ekonomii jak i w praktyce gospodarczej. Peter Diamond stworzył jej podwaliny natomiast Christopher Pissarides i Dale Mortensen udowodnili ją w praktyce na rynku.

publikacje książkowe oraz artykuły

Dostępne w Bibliotece SGH

KSIĄŻKI W MULTIWYSZUKIWARCE PRIMO