BUDOWAĆ – MIESZKAĆ – MYŚLEĆ

Katedra Miasta Innowacyjnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zaprasza na konferencję naukową pt. „BUDOWAĆ – MIESZKAĆ – MYŚLEĆ", która odbędzie się w dniach 26-27 czerwca 2023 r. w auli VII w budynku głównym SGH, al. Niepodległości 162.

Transmisja

 


Konferencji będą towarzyszyć obchody 70. urodzin oraz 45-lecia pracy zawodowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie kierownika Katedry Miasta Innowacyjnego – profesora Marka Bryxa. 

Opis

prof. Marek Bryx

prof. Marek Bryx

Konferencja „BUDOWAĆ – MIESZKAĆ – MYŚLEĆ” to sztandarowe na rynku nieruchomości wydarzenie 2023 r., które zgromadzi praktyków, specjalistów i autorytety ze świata nauki, biznesu i samorządu.

Tytuł konferencji odnosi się do myśli przewodniej wystąpienia Martina Heideggera na konferencji w 1951 roku w Darmstadt. Po ponad 70. latach wyzwania dotyczące mieszkalnictwa są równie ważne, wymagają współdziałania ludzi różnych zawodów i podejmowania decyzji istotnych dla rozwoju państwa i miasta.

Tematyka konferencji obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Filozofia mieszkania
 • Sztuka w mieszkaniu
 • Nieruchomości i zrównoważone inwestycje w mieście
 • Przestrzeń miejska jako istota miejskości
 • Finansowanie na rynku nieruchomości
 • Efektywność i piękno rewitalizacji miasta
 • Etyka na rynku nieruchomości
 • Techniki i technologie przyszłości
 • Prawo i podatki na rynku nieruchomości

Celem konferencji jest przeprowadzenie debaty wśród przedstawicieli środowiska naukowego i praktyków w zakresie sposobu identyfikacji i przełamywania barier w rozwoju mieszkalnictwa i miast.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Patronatem Honorowym Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Patronatem Honorowym Prezydenta m.st. Warszawy, Patronatem Honorowym Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Patronatem Prezesa Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich, Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego, Patronatem Komitetu Prognoz przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Rozwoju Miast i Regionów.

Obraz
logotyp patronatu honorowego JM Rektora
logo Ministerstwa Rozwoju i Technologii
Obraz
logotyp patronatu prezydenta miasta stołecznego Warszawy
Obraz
logotyp Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza
Obraz
logo Związku Miast Polskich
Obraz
logo Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC
Obraz
logo PFRN
Partnerzy konferencji

Partner rubinowy
 

logo IZODOM

 


Partner złoty
 

Obraz
logo BGK

 


Partner złoty
 

logo Polskiego Związku Firm Deweloperskich

 


Partner brązowy
 

logo Murapol

 


Partner brązowy
 

logo Instytutu Rozwoju Miast i Regionów

 


Partnerzy społecznościowi

 

Obraz
logo ARCHE

 

Obraz
logo IRB
Obraz
logo Clever Media
logo Administrator i menedżer nieruchomości

Rada naukowa konferencji
 • rektor SGH, dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH – przewodniczący rady naukowej konferencji
 • prof. dr hab. Marek Bryx – jubilat
 • dziekan KNoP, dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH – wiceprzewodniczący rady naukowej konferencji
 • dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH – prorektor ds. współpracy z otoczeniem SGH
 • dr hab. Piotr Bartkowiak, prof. UEP
 • prof. dr hab. Marek Belka
 • prof. dr hab. Stanisław Belniak
 • prof. dr hab. arch. Marek Budzyński
 • dr hab. Dorota Ciesielska-Maciągowska, prof. SGH
 • prof. dr hab. Krystyna Dziworska
 • dr hab. Iwona Foryś, prof. USz.
 • prof. dr hab. Henryk Gawron
 • dr hab. Michał Głuszak, prof. UEK
 • dr hab. Elwira Gross-Gołacka, prof. UW
 • prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
 • dr hab. Małgorzata Jaworek, prof. UMK
 • prof. dr hab. Włodzimierz Karaszewski
 • prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak
 • prof. dr hab. Kazimierz Kuciński
 • dr hab. Piotr Lis, prof. UEP
 • prof. dr hab. Ryszard Ławniczak
 • prof. dr hab. Adam Nalepka
 • dr hab. Maciej Nowak, prof. ZUT
 • prof. dr hab. Krzysztof Marcinek
 • prof. dr hab. Tadeusz Markowski
 • dr hab. Bartłomiej Marona, prof. UEK
 • prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska
 • dr hab. Katarzyna A. Nawrot, prof. UEP
 • prof. dr hab. Krystian Pera
 • dr Konrad Prandecki, IERiGŻ PIB
 • prof. dr hab. Ewa Siemińska
 • prof. dr hab. Maria Trojanek
 • dr hab. Radosław Trojanek, prof. UEP
 • dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska, prof. UG
 • dr hab. Magdalena Załęczna, prof. UŁ
Komitet organizacyjny
 • prof. dr hab. Anna Szelągowska – przewodnicząca
 • dr hab. Katarzyna Sobiech-Grabka, prof. SGH – wiceprzewodnicząca
 • mgr Róża Sokołowska – sekretarz
 • dr hab. inż. Anna Stankowska, prof. SGH
 • dr Dominika Brodowicz
 • dr Magdalena Cicharska
 • dr Mirosław Czekaj
 • dr Aleksandra Jadach-Sepioło
 • dr inż. Michał Klepka
 • dr Izabela Rudzka
 • mgr Anna Maria Bielecka
Kalendarium
 • 15 kwietnia 2023 – termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję przez pracowników naukowych i wniesienia opłaty konferencyjnej dla uczestników korzystających ze zniżki dla pracowników naukowych
 • 30 kwietnia 2023 – termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję przez pozostałych Uczestników (przedstawicieli biznesu i jednostek samorządu terytorialnego)
 • 8 maja 2023 – termin wniesienia opłaty konferencyjnej przez pozostałych uczestników (przedstawicieli biznesu i jednostek samorządu terytorialnego)
 • 29 maja 2023 – termin rezerwacji noclegu po promocyjnej cenie w Hotelu Reytan*** (kontakt bezpośrednio z hotelem rez@hotelreytan.pl)
 • 15 czerwca 2023 – publikacja szczegółowego programu Konferencji
 • 26-27 czerwca 2023 – konferencja BUDOWAĆ – MIESZKAĆ – MYŚLEĆ
Rejestracja uczestników

Zachęcamy do śledzenia aktualizacji dotyczących konferencji oraz do rejestracji na wydarzenie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego.

Termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję upływa:

 • 15 marca 2023 r. dla pracowników naukowych
 • 30 kwietnia 2023 r. dla przedstawicieli biznesu i jednostek samorządu terytorialnego.
Opłaty konferencyjne

Udział w wydarzeniu jest odpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Rodzaje pakietów

 • udział w konferencji bez udziału w gali jubileuszowej,
 • udział w konferencji oraz gali jubileuszowej w dniu 26 czerwca 2023.

Opłaty za udział w konferencji bez uczestnictwa w gali jubileuszowej

 • opłata konferencyjna dla pracowników naukowych – 950 zł,
 • opłata konferencyjna dla przedstawicieli biznesu i jednostek samorządu terytorialnego – 1450 zł.

Opłaty za udział w konferencji i gali jubileuszowej

 • opłata konferencyjna dla pracowników i doktorantów SGH w Warszawie – 500 zł,
 • opłata konferencyjna dla pracowników naukowych spoza SGH – 1450 zł,
 • opłata konferencyjna dla przedstawicieli biznesu i jednostek samorządu terytorialnego – 1950 zł.

Dla pracowników naukowych i doktorantów reprezentujących ośrodki naukowe spoza Warszawy nocleg jest wliczony w opłatę konferencyjną.

Dla pozostałych uczestników opłaty konferencyjne nie uwzględniają kosztów noclegu.

Opłaty konferencyjne prosimy uiszczać na poniższy rachunek bankowy:

Bank Pekao SA 30 1240 1040 1111 0010 7521 7506

Dane posiadacza rachunku:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

W tytule wpłaty prosimy o podanie imienia i nazwiska z dopiskiem „BMM 2023”.

Publikacje

Artykuły naukowe, zgłoszone w ramach konferencji, można zgłaszać do procedury wydawniczej w jednym, z następujących czasopism:

 • Kwartalnik  Nieruchomości@: publikacja nieodpłatna za 140 pkt wg listy MEiN. Do publikacji zostanie zakwalifikowanych 9 wyselekcjonowanych artykułów w języku polskim lub angielskim odpowiadających zakresowi tematycznemu czasopisma. Gotowe artykuły należy przesyłać do 15 lipca 2023 r. na adres bmm@sgh.waw.pl (z dopiskiem Artykuł_Kwartalnik Nieruchomości@_Nazwisko) zgodnie z wytycznymi na stronie czasopisma. Zakwalifikowane do druku artykuły ukażą się w trzech kolejnych numerach Kwartalnika: wrzesień 2023, grudzień 2023, marzec 2024.
  Strona Kwartalnika Nieruchomości@
 • Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie: publikacja nieodpłatna za 40 pkt wg listy MEiN. Do numeru, który ukaże się jesienią 2023 roku, będzie przyjętych 10 wyselekcjonowanych artykułów w j. angielskim mieszczących się w obszarze tematycznym „Real Estate Business” o nieprzekraczającej objętości 25 tys. znaków – zgodnie z wytycznymi na stronie czasopisma. Abstrakty powinny być wysłane do 30 czerwca 2023 r. na adres email: bmm@sgh.waw.pl  (z dopiskiem: Artykuł_KNOP_Nazwisko). Całe artykuły należy przesłać do 15 wrzesnia 2023 r.
  strona Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie
 • Studia Biura Analiz Sejmowych (Studia BAS): publikacja nieodpłatna za 100 pkt wg listy MEiN. Do numeru zatytułowanego „Rynek nieruchomości w Polsce” (szczegółowy zakres tematyczny dostępny jest na stronie czasopisma), który ukaże się w IV kwartale 2023 roku, będzie przyjętych 10 wyselekcjonowanych artykułów w j. polskim. Abstrakty (do 31 maja 2023 r.) i artykuły (do 15 września 2023 r.) powinny być wysłane bezpośrednio do czasopisma Studia BAS zgodnie z wytycznymi na stronie.
  strona Studia BAS
 • Urban Development Issues (UDI): publikacja nieodpłatna za 70 pkt wg listy MEiN. Wyselekcjonowane artykuły w j. polskim lub angielskim zostaną opublikowane jesienią 2023 r. Abstrakty należy wysłać w terminie do 15 marca 2023 r. (z dopiskiem: artykuł_UDI_konferencja jubileuszowa) na adres email: aj20223@sgh.waw.pl. Termin potwierdzenia przyjęcia zgłoszeń: 31 marca 2023, termin nadesłania całych artykułów: 31 maja 2023 r. zgodnie z wytycznymi na stronie czasopisma.
  strona Urban Development Issues
 • Real Estate Management and Valuation (REMV): publikacja za 100 pkt wg listy MEiN. Opłata za publikację artykułu dla uczestników konferencji w czasopiśmie REMV wynosi 900 zł. Do numeru zostanie zakwalifikowanych 15 wyselekcjonowanych artykułów w j. angielskim. Abstrakty należy wysłać do 30 kwietnia 2023 r. a całe artykuły do 15 września 2023 r. na adres bmm@sgh.waw.pl (z dopiskiem Artykuł_REMV_Nazwisko) zgodnie z wytycznymi na stronie czasopisma.
  strona Real Estate Management and Valuation
 • World of Real Estate Journal (WOREJ): publikacja nieodpłatna za 20 pkt wg listy MEiN. Artykuły w języku angielskim, przygotowane zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie czasopisma, należy przesłać bezpośrednio na adres worej@uek.krakow.pl. Preferowana tematyka artykułów to rynek mieszkaniowy, finansowanie rynku mieszkaniowego, prawo a rynek mieszkaniowy, zrównoważone budownictwo mieszkaniowe, ale rozpatrywane będą również inne teksty mieszczące się w zakresie tematycznym czasopisma. W przypadku tekstów nadesłanych do 30 czerwca 2023 możliwa jest publikacja artykułu w 2023 roku (po pozytywnych recenzjach oraz przejściu procedury redakcyjnej).
  strona World of Real Estate Journal
Rekomendowany hotel

Uczestnicy Konferencji BMM mogą dokonać rezerwacji na preferencyjnych warunkach jedno- i dwuosobowych pokoi w Hotelu Radisson Blu Sobieski Hotel****

Domyślnie link generuje rezerwację na noc 26/27 czerwca, jest możliwość samodzielnej edycji rezerwacji i dodania noclegu przed/po tej dacie.

Hotel znajduje się przy placu Artura Zawiszy 1

Ceny specjalne:

 • pokój jednoosobowy: 470 PLN brutto
 • pokój dwuosobowy: 510 PLN brutto 

Powyższe ceny są ważne za pokój na dobę i zawierają:

 • bogate śniadania w formie bufetu serwowane w godzinach 6.30-10.30; live cooking, dania bezglutenowe, bogaty wybór dań ciepłych,
 • śniadanie typu „Grab & Run” (kawa, herbata, przekąski owocowe i słodkie) serwowane w lobby przy recepcji w godzinach 05.00-06.30 dla gości wcześnie opuszczających hotel,
 • bezpłatny dostęp do szerokopasmowego internetu 100 Mb/s na terenie całego hotelu,
 • dostęp do Centrum Dream SPA Fitness z siłownią  

Terminy anulacji dla gości indywidualnych:

 • 2 dni przed przyjazdem, anulacja bezkosztowa,
 • mniej niż 2 dni przed przyjazdem gość zostanie obciążony 100% kosztami zamówionych noclegów (pełen pobyt w przypadku anulacji, redukcji i niedojazdu) 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji zapraszamy do rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Program konferencji

26 czerwca (pierwszy dzień konferencji)

08:30-09:30 Rejestracja

Budynek główny SGH, Aula Spadochronowa – parter

09:30-10:00 Otwarcie konferencji

 • rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH
 • sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów dr hab. Sebastian Skuza, prof. UW
 • dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH
 • prof. dr hab. Anna Szelągowska, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji
 • prof. dr hab. Marek Bryx, kierownik Katedry Miasta Innowacyjnego SGH

10:00-11:00 Panel 1. Etyka na rynku nieruchomości

Moderator: prof. dr hab. Paweł Łuków (Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego)

Paneliści:

 • prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, prof. em. SGH, prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • Renata Piechutko, prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
 • Witold Czapla (Polska Federacja Rynku Nieruchomości)
 • Władysław Grochowski, prezes zarządu Arche sp. z o.o.
 • Grzegorz Kawecki (Polski Związek Firm Deweloperskich)
 • Jacek Santorski (Politechnika Warszawska – Akademia Psychologii Przywództwa)

11:00-12:00 Panel 2. Sztuka w mieszkaniu

Moderator: dr Stanisław Kluza (Szkoła Główna Handlowa Warszawie)

Paneliści:

 • Marzena Zielińska (Dantex sp. z o.o.)
 • Rafał Kamecki, prezes zarządu ArtInfo
 • Tomasz Robaczyński, wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego
 • Marcin Wiekierak, kierownik Tradingu PZU TFI
 • Artur Tłustochowski, prezes zarządu CPA – Terracasa

12:00-13:00 Przerwa kawowa

13:00-14:00 Panel 3. Nieruchomości i zrównoważone inwestycje w mieście

Moderator: dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

Paneliści:

 • Marta Guć (IZODOM 2000 Polska sp. z o.o.)
 • dr Iwona Sroka (członek zarządu Grupy Murapol SA)
 • dr Janusz Sobieraj, prezes zarządu - Korporacja Radex
 • Mariusz Zabielski, dyrektor operacyjny Bouygues Immobilier Polska
 • Jacek Zengteler, prezes zarządu YEREAL sp. z o.o.

14:00-15:00 Panel 4. Przestrzeń miejska jako istota miejskości

Moderator: prof. dr hab. Tadeusz Markowski (Uniwersytet Łódzki)

Paneliści:

 • prof. dr hab. Wanda Gaczek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • dr hab. Monika Foltyn-Zarychta, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 • dr hab. Barbara Maćkiewicz, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Izabela Rudzka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • Artur Tusiński, burmistrz Miasta Ogrodu Podkowa Leśna

15:00-16:00 Lunch

16:00-17:00 Panel 5. Techniki i technologie przyszłości

Moderator: arch. Paweł Wołejsza (Firma: Architekt Paweł Wołejsza)

Paneliści:

 • prof. dr hab. Ewa Siemińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • arch. Mikołaj Rek, prezes UNI sp. z o. o.
 • Piotr Jastrzębski, wiceprezes zarządu Podlaskie Konopie sp. z o.o.
 • Piotr Kopacz (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)
 • Henryk Kwapisz, dyrektor ds. relacji instytucjonalnych Grupy Saint-Gobain
 • Tomasz Wójcik, prezes zarządu IZODOM 2000 Polska sp. z o. o.

19:00-23:00 Uroczysta Gala Jubileuszowa - budynek Biblioteki SGH, al. Niepodległości 162


27 czerwca 2023 (drugi dzień konferencji)

09:30-10:45 Panel 6. Finansowanie mieszkań

Moderator: Konrad Płochocki, wiceprezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich

Paneliści:

 • dr h.c. SGH Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich 2003-2023
 • dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH, główny analityk Biura Informacji Kredytowej
 • dr hab. Magdalena Załęczna, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
 • dr Jacek Furga, prezes zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o, Centrum AMRON
 • Mateusz Stachewicz (Polski Związek Firm Deweloperskich)
 • Agnieszka Słupska, główny specjalista w Departamencie Mieszkalnictwa, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 • Paweł Karpiński (Bank Gospodarstwa Krajowego – dyrektor Biura Funduszu Dopłat, Departament Funduszy Mieszkaniowych)

10:45-11:45 Panel 7. Prawo i podatki na rynku nieruchomości

Moderator: dr hab. Maciej Nowak, prof. ZUT (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)

Paneliści:

 • dr Joanna Dziedzic-Bukowska, radca prawny (Kancelaria Radcy Prawnego)
 • dr hab. Paweł Felis, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • mec. Elżbieta Liberda (Kancelaria Liberda)

11:45-12:15 Przerwa kawowa

12:15-13:15 Panel 8. Filozofia mieszkania

Moderator: dr hab. Anna Horodecka, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Paneliści:

 • dr hab. Mikołaj Madurowicz (Uniwersytet Warszawski)
 • dr Katarzyna Suszyńska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • dr Adam Czerniak (SGH, członek European Master in Official Statistic Eurostat)
 • Wojciech Caruk, prezes zarządu PFR Nieruchomości
 • dr Sylweriusz Marcin Królak, adwokat (Kancelaria Królak i Wspólnicy)

13:15-14:15 Panel 9. Efektywność i piękno rewitalizacji miasta

Moderator: prof. dr hab. Jeremi Królikowski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Paneliści:

 • dr inż. arch. kraj. Magdalena Pożarowszczyk-Bieniak (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • dr inż. Ewa Rykała (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • mgr inż. arch. Jadwiga Baczyńska, doradca zarządu ds. nieruchomości, Węglokoks SA
 • Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego
 • Arkadiusz Bogusławski, kierownik rewitalizacji osiedla Księży Młyn w Łodzi
 • Janusz Lipiński, konsultant ds. przestrzennych Europejskiego Instytutu Nieruchomości

14:15-14:30 Podsumowanie konferencji

14:30-15:30 Lunch


Mecenat

Konferencja „BUDOWAĆ – MIESZKAĆ – MYŚLEĆ” jest również adresowana do podmiotów, które zechcą objąć mecenatem to niepowtarzalne wydarzenie na rynku nieruchomości. Nasze debaty będą miały nietuzinkowe znaczenie dla wielu branż i sektorów w Polsce. Dla tych, którzy są już solidnie zakotwiczeni na rynku, jak również dla tych, którzy na tym rynku chcą zaistnieć. Już teraz mamy potwierdzony udział najznakomitszych fachowców i leaderów zarówno świata biznesu, sektora publicznego, mediów, jak i ekspertów naukowych. Dla nas jutro zaczyna się dziś!

Zachęcamy Państwa jako partnerów naszej konferencji do zaznaczenia swojej obecności w tym wydarzeniu oraz proponujemy ważną rolę mecenatu dla poszczególnych części wydarzenia lub całości, albo innych aktywności mecenasów. Możliwości zaistnienia w tak znakomitym gronie, zapewne może przyczynić się do nowych jakości w działalności Państwa firm. Prosimy też pamiętać, iż niezmiennie jesteśmy otwarci na państwa głosy i sugestie, aby jak najlepiej pomagać Państwu w realizacji celów Waszych firm. Zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami komitetu organizacyjnego konferencji:

Naszym mecenasom proponujemy następujące pakiety sponsorskie:

 1. Pakiet Diamentowy
 2. Pakiet Rubinowy
 3. Pakiet Szafirowy
 4. Pakiet Platynowy
 5. Pakiet Złoty
 6. Pakiet Srebrny
 7. Pakiet Brązowy
 8. Pakiet Społecznościowy

Szczegółowe korzyści zostaną przedstawione w załączonym pliku.

Materiały dla uczestników
ulotka konferencyjna

Kontakt

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Katedra Miasta Innowacyjnego
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Sekretariat Katedry:
e-mail: bmm@sgh.waw.pl
tel. (22) 564 92 30
tel. 797 153 129