BUDOWAĆ – MIESZKAĆ – MYŚLEĆ

Katedra Miasta Innowacyjnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zaprasza na konferencję naukową pt. „BUDOWAĆ – MIESZKAĆ – MYŚLEĆ", która odbędzie się w dniach 26-27 czerwca 2023 r.

Konferencji będą towarzyszyć obchody 70. urodzin oraz 45-lecia pracy zawodowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie kierownika Katedry Miasta Innowacyjnego – profesora Marka Bryxa.

Obraz
prof. Marek Bryx

Konferencja „BUDOWAĆ – MIESZKAĆ – MYŚLEĆ” to sztandarowe na rynku nieruchomości wydarzenie 2023 r., które zgromadzi praktyków, specjalistów i autorytety ze świata nauki, biznesu i samorządu.

Tytuł konferencji odnosi się do myśli przewodniej wystąpienia Martina Heideggera na konferencji w 1951 roku w Darmstadt. Po ponad 70. latach wyzwania dotyczące mieszkalnictwa są równie ważne, wymagają współdziałania ludzi różnych zawodów i podejmowania decyzji istotnych dla rozwoju państwa i miasta.

Tematyka konferencji obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Filozofia mieszkania
 • Sztuka w mieszkaniu
 • Nieruchomości i zrównoważone inwestycje w mieście
 • Przestrzeń miejska jako istota miejskości
 • Finansowanie na rynku nieruchomości
 • Efektywność i piękno rewitalizacji miasta
 • Etyka na rynku nieruchomości
 • Techniki i technologie przyszłości
 • Prawo i podatki na rynku nieruchomości

Celem konferencji jest przeprowadzenie debaty wśród przedstawicieli środowiska naukowego i praktyków w zakresie sposobu identyfikacji i przełamywania barier w rozwoju mieszkalnictwa i miast.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Patronatem Honorowym Prezydenta m.st. Warszawy, Patronatem Prezesa Unii Metropolii Polskich oraz Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego.

Obraz
logotyp patronatu honorowego JM Rektora
Obraz
logotyp patronatu prezydenta miasta stołecznego Warszawy
Obraz
logotyp Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza
Obraz
logo Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC
Rada naukowa konferencji
 • rektor SGH, dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH – przewodniczący rady naukowej konferencji
 • prof. dr hab. Marek Bryx – jubilat
 • dziekan KNoP, dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH – wiceprzewodniczący rady naukowej konferencji
 • dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH – prorektor ds. współpracy z otoczeniem SGH
 • dr hab. Piotr Bartkowiak, prof. UEP
 • prof. dr hab. Marek Belka
 • prof. dr hab. Stanisław Belniak
 • prof. dr hab. arch. Marek Budzyński
 • dr hab. Dorota Ciesielska-Maciągowska, prof. SGH
 • prof. dr hab. Krystyna Dziworska
 • dr hab. Iwona Foryś, prof. USz.
 • prof. dr hab. Henryk Gawron
 • dr hab. Michał Głuszak, prof. UEK
 • dr hab. Elwira Gross-Gołacka, prof. UW
 • prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
 • dr hab. Małgorzata Jaworek, prof. UMK
 • prof. dr hab. Włodzimierz Karaszewski
 • prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak
 • prof. dr hab. Kazimierz Kuciński
 • dr hab. Piotr Lis, prof. UEP
 • prof. dr hab. Ryszard Ławniczak
 • prof. dr hab. Adam Nalepka
 • dr hab. Maciej Nowak, prof. ZUT
 • prof. dr hab. Krzysztof Marcinek
 • prof. dr hab. Tadeusz Markowski
 • dr hab. Bartłomiej Marona, prof. UEK
 • prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska
 • prof. dr hab. Krystian Pera
 • prof. dr hab. Ewa Siemińska
 • prof. dr hab. Maria Trojanek
 • dr hab. Radosław Trojanek, prof. UEP
 • dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska, prof. UG
 • dr hab. Magdalena Załęczna, prof. UŁ
Komitet organizacyjny
 • prof. dr hab. Anna Szelągowska – przewodnicząca
 • dr hab. Katarzyna Sobiech-Grabka, prof. SGH – wiceprzewodnicząca
 • mgr Róża Sokołowska – sekretarz
 • dr hab. inż. Anna Stankowska, prof. SGH
 • dr Dominika Brodowicz
 • dr Magdalena Cicharska
 • dr Mirosław Czekaj
 • dr Aleksandra Jadach-Sepioło
 • dr inż. Michał Klepka
 • dr Izabela Rudzka
Kalendarium
 • 15 marca 2023 – termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję przez pracowników naukowych
 • 15 kwietnia 2023 – termin wniesienia opłaty konferencyjnej dla uczestników korzystających ze zniżki dla pracowników naukowych
 • 30 kwietnia 2023 – termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję przez pozostałych Uczestników (przedstawicieli biznesu i jednostek samorządu terytorialnego)
 • 8 maja 2023 – termin wniesienia opłaty konferencyjnej przez pozostałych uczestników (przedstawicieli biznesu i jednostek samorządu terytorialnego)
 • 29 maja 2023 – termin rezerwacji noclegu po promocyjnej cenie w Hotelu Reytan*** (kontakt bezpośrednio z hotelem rez@hotelreytan.pl)
 • 15 czerwca 2023 – publikacja szczegółowego programu Konferencji
 • 26-27 czerwca 2023 – konferencja BUDOWAĆ – MIESZKAĆ – MYŚLEĆ
Rejestracja uczestników

Zachęcamy do śledzenia aktualizacji dotyczących konferencji oraz do rejestracji na wydarzenie za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego.

Termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję upływa:

 • 15 marca 2023 r. dla pracowników naukowych
 • 30 kwietnia 2023 r. dla przedstawicieli biznesu i jednostek samorządu terytorialnego.
Opłaty konferencyjne

Udział w wydarzeniu jest odpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Rodzaje pakietów

 • udział w konferencji bez udziału w gali jubileuszowej,
 • udział w konferencji oraz gali jubileuszowej w dniu 26 czerwca 2023.

Opłaty za udział w konferencji bez uczestnictwa w gali jubileuszowej

 • opłata konferencyjna dla pracowników naukowych – 950 zł,
 • opłata konferencyjna dla przedstawicieli biznesu i jednostek samorządu terytorialnego – 1450 zł.

Opłaty za udział w konferencji i gali jubileuszowej

 • opłata konferencyjna dla pracowników i doktorantów SGH w Warszawie – 500 zł,
 • opłata konferencyjna dla pracowników naukowych spoza SGH – 1450 zł,
 • opłata konferencyjna dla przedstawicieli biznesu i jednostek samorządu terytorialnego – 1950 zł.

Dla pracowników naukowych i doktorantów reprezentujących ośrodki naukowe spoza Warszawy a także dla prelegentów spoza Warszawy nocleg jest wliczony w opłatę konferencyjną.

Dla pozostałych uczestników opłaty konferencyjne nie uwzględniają kosztów noclegu.

Opłaty konferencyjne prosimy uiszczać na poniższy rachunek bankowy:

Bank Pekao SA 30 1240 1040 1111 0010 7521 7506

Dane posiadacza rachunku:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

W tytule wpłaty prosimy o podanie imienia i nazwiska z dopiskiem „BMM 2023”.

Publikacje

Artykuły naukowe, zgłoszone w ramach konferencji, można zgłaszać do procedury wydawniczej w jednym, z następujących czasopism:

 • Kwartalnik  Nieruchomości@: publikacja nieodpłatna za 100 pkt wg listy MEiN. Do publikacji zostanie zakwalifikowanych 9 wyselekcjonowanych artykułów w języku polskim lub angielskim odpowiadających zakresowi tematycznemu czasopisma. Gotowe artykuły należy przesyłać do 15 lipca 2023 r. na adres bmm@sgh.waw.pl (z dopiskiem Artykuł_Kwartalnik Nieruchomości@_Nazwisko) zgodnie z wytycznymi na stronie czasopisma. Zakwalifikowane do druku artykuły ukażą się w trzech kolejnych numerach Kwartalnika: wrzesień 2023, grudzień 2023, marzec 2024.
  Strona Kwartalnika Nieruchomości@

 • Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie: publikacja nieodpłatna za 40 pkt wg listy MEiN. Do numeru, który ukaże się jesienią 2023 roku, będzie przyjętych 10 wyselekcjonowanych artykułów w j. angielskim mieszczących się w obszarze tematycznym „Real Estate Business” o nieprzekraczającej objętości 25 tys. znaków – zgodnie z wytycznymi na stronie czasopisma. Abstrakty powinny być wysłane do 1 marca 2023 r. na adres email: bmm@sgh.waw.pl  (z dopiskiem: Artykuł_KNOP_Nazwisko). Całe artykuły należy przesłać do 31 maja 2023 r.
  strona Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie

 • Studia Biura Analiz Sejmowych (Studia BAS): publikacja nieodpłatna za 40 pkt wg listy MEiN. Do numeru zatytułowanego „Rynek nieruchomości w Polsce” (szczegółowy zakres tematyczny dostępny jest na stronie czasopisma), który ukaże się w IV kwartale 2023 roku, będzie przyjętych 10 wyselekcjonowanych artykułów w j. polskim. Abstrakty (do 15 maja 2023 r.) i artykuły (do 1 września 2023 r.) powinny być wysłane bezpośrednio do czasopisma Studia BAS zgodnie z wytycznymi na stronie.
  strona Studia BAS
 • Urban Development Issues (UDI): publikacja nieodpłatna za 40 pkt wg listy MEiN. Wyselekcjonowane artykuły w j. polskim lub angielskim zostaną opublikowane jesienią 2023 r. Abstrakty należy wysłać w terminie do 15 marca 2023 r. (z dopiskiem: artykuł_UDI_konferencja jubileuszowa) na adres email: aj20223@sgh.waw.pl. Termin potwierdzenia przyjęcia zgłoszeń: 31 marca 2023, termin nadesłania całych artykułów: 31 maja 2023 r. zgodnie z wytycznymi na stronie czasopisma.
  strona Urban Development Issues
 • Real Estate Management and Valuation (REMV): publikacja za 70 pkt wg listy MEiN. Opłata za publikację artykułu dla uczestników konferencji w czasopiśmie REMV wynosi 900 zł. Do numeru zostanie zakwalifikowanych 15 wyselekcjonowanych artykułów w j. angielskim. Abstrakty należy wysłać do 30 kwietnia 2023 r. a całe artykuły do 15 września 2023 r. na adres bmm@sgh.waw.pl (z dopiskiem Artykuł_REMV_Nazwisko) zgodnie z wytycznymi na stronie czasopisma.
  strona Real Estate Management and Valuation
 • World of Real Estate Journal (WOREJ): publikacja nieodpłatna za 20 pkt wg listy MEiN. Artykuły w języku angielskim, przygotowane zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie czasopisma, należy przesłać bezpośrednio na adres worej@uek.krakow.pl. Preferowana tematyka artykułów to rynek mieszkaniowy, finansowanie rynku mieszkaniowego, prawo a rynek mieszkaniowy, zrównoważone budownictwo mieszkaniowe, ale rozpatrywane będą również inne teksty mieszczące się w zakresie tematycznym czasopisma. W przypadku tekstów nadesłanych do 30 czerwca 2023 możliwa jest publikacja artykułu w 2023 roku (po pozytywnych recenzjach oraz przejściu procedury redakcyjnej).
  strona World of Real Estate Journal
Rekomendowany hotel

Uczestnicy Konferencji BMM mogą dokonać rezerwacji na preferencyjnych warunkach jedno- i dwuosobowych pokoi w Hotelu Reytan*** (ul. T. Rejtana 6; 02-516 Warszawa) w terminie 26-27 czerwca 2023 roku. Hotel znajduje się w odległości nieco ponad 1 000 metrów od budynku głównego SGH, w którym odbędzie się konferencja.

Dla gości, którzy potwierdzą w hotelu swoją rezerwację w terminie do 29 maja 2023 została ustalona preferencyjna cena na pobyt rozpoczynający się 26 czerwca i kończący się 27 czerwca 2023 r:

 • za pokój jednoosobowy 299,00 PLN/dobę ze śniadaniem
 • za pokój dwuosobowy 349,00 PLN/dobę ze śniadaniem

Hotel zapewnia bogate śniadanie w formie bufetu, bezpłatne WiFi w pokoju i na terenie hotelu, prasowalnię, w pokojach: lodówka, zestaw do parzenia kawy i herbaty, woda gazowana i niegazowana, pokoje premium wymagają dopłaty 20 PLN/dobę.

Zasady rezerwacji:

 • rezerwacja dla uzyskania powyższych warunków powinna być złożona najpóźniej do 29 maja 2023 roku w formie pisemnej na adres hotelu: rez@hotelreytan.pl z powołaniem się na hasło: SGH Mieszkania,
 • rezerwacja zostanie pisemnie potwierdzona przez Hotel Reytan,
 • zmiany w terminach rezerwacji są możliwe po uprzednim uzgodnieniu z Hotelem Reytan i potwierdzeniu ich w miarę dostępności miejsc.

Parking hotelowy

Parking hotelowy jest strzeżony. Parking jest płatny 49 PLN/dobę lub 6 PLN/godzinę. W cenę wliczony jest podatek VAT. Liczba miejsc parkingowych jest ograniczona – wymagana jest wcześniejsza rezerwacja. 

Termin utrzymania puli pokoi dla organizatorów konferencji BMM na hasło SGH Mieszkania upływa 29/05/2023. 

W przypadku jakichkolwiek uwag czy wątpliwości prosimy kontaktować się bezpośrednio z Działem Rezerwacji Hotelu Reytan***:
tel. (+48) 22 201 65 00,
mobile phone 660 546 526,
rez@hotelreytan.pl

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji zapraszamy do rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Program konferencji

26 czerwca 2023 – pierwszy dzień konferencji

 • 09:00-10:00 – rejestracja uczestników
 • 10:00-10:15 – otwarcie konferencji: rektor SGH, dziekan KNoP, kierownik KMI
 • 10:15-11:15 – panel 1: Etyka na rynku nieruchomości
 • 11:15-12:15 – panel 2: Sztuka w mieszkaniu
 • 12:15-13:00 – przerwa kawowa
 • 13:00-14:00 – panel 3: Nieruchomości i zrównoważone inwestycje w mieście
 • 14:00-15:00 – panel 4: Przestrzeń miejska jako istota miejskości
 • 15:00-16:00 – lunch
 • 16:00-17:00 – panel 5: Techniki i technologie przyszłości
 • 19:00-23:00 – gala jubileuszowa

27 czerwca 2023 – drugi dzień konferencji

 • 09:30-10:30 – panel 6: Finansowanie mieszkań
 • 10:30-11:30 – panel 7: Prawo i podatki na rynku nieruchomości 
 • 11:30-12:15 – przerwa kawowa
 • 12:15- 13:15 – panel 8: Filozofia mieszkania
 • 13:15-14:15 – panel 9. Efektywność i piękno rewitalizacji miasta
 • 14:15-14:30 – podsumowanie i zakończenie konferencji
 • 14:30 –15:30 – lunch
Mecenat

Konferencja „BUDOWAĆ – MIESZKAĆ – MYŚLEĆ” jest również adresowana do podmiotów, które zechcą objąć mecenatem to niepowtarzalne wydarzenie na rynku nieruchomości. Nasze debaty będą miały nietuzinkowe znaczenie dla wielu branż i sektorów w Polsce. Dla tych, którzy są już solidnie zakotwiczeni na rynku, jak również dla tych, którzy na tym rynku chcą zaistnieć. Już teraz mamy potwierdzony udział najznakomitszych fachowców i leaderów zarówno świata biznesu, sektora publicznego, mediów, jak i ekspertów naukowych. Dla nas jutro zaczyna się dziś!

Zachęcamy Państwa jako partnerów naszej konferencji do zaznaczenia swojej obecności w tym wydarzeniu oraz proponujemy ważną rolę mecenatu dla poszczególnych części wydarzenia lub całości, albo innych aktywności mecenasów. Możliwości zaistnienia w tak znakomitym gronie, zapewne może przyczynić się do nowych jakości w działalności Państwa firm. Prosimy też pamiętać, iż niezmiennie jesteśmy otwarci na państwa głosy i sugestie, aby jak najlepiej pomagać Państwu w realizacji celów Waszych firm. Zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami komitetu organizacyjnego konferencji:

Naszym mecenasom proponujemy następujące pakiety sponsorskie:

 1. Pakiet Diamentowy
 2. Pakiet Rubinowy
 3. Pakiet Szafirowy
 4. Pakiet Platynowy
 5. Pakiet Złoty
 6. Pakiet Srebrny
 7. Pakiet Brązowy
 8. Pakiet Społecznościowy

Szczegółowe korzyści zostaną przedstawione w załączonym pliku.


Kontakt

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Katedra Miasta Innowacyjnego
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Sekretariat Katedry:
e-mail: bmm@sgh.waw.pl
tel. (22) 564 92 30
tel. 797 153 129