Web of Science

Obraz

Platforma Web of Knowledge obejmuje różne dane produkowane przez firmę Thomson Reuters, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, do których należą:

 

  • Science Citation Index Expanded (SCIE),
  • Social Science Citation Index (SSCI),
  • Art & Humanities Citation Index (AHCI),
  • Conference Proceedings Citatin Index (CPCI)


oraz pochodne bazy bibliometryczne, takie jak

  • Journal Citation Report (JCR)
  • Essential Science Indicators (ESI).


pomocne materiały


Indeksy cytowań SCIE, SSCI i AHCI są określane wspólnie jako pakiet Web of Science (WoS), który jest archiwizowany i udostępniany na serwerze w ICM. Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która obejmuje ponad 10.000 czasopism, w tym dla SCIE - ponad 7100 czasopism od 1900 roku z nauk ścisłych, dla SSCI - ponad 2100 czasopism od 1956 roku z nauk społecznych oraz dla AHCI - ponad 1200 czasopism od 1975 roku z nauk humanistycznych.

Na początku roku 2010 została uruchomiona krajowa licencja akademicka Web of Knowledge obejmująca pakiet Web of Science oraz bazy CPCI i JCR.