UN iLibrary

Obraz

Publikacje Sekretariatu Organizacji Narodów Zjdenoczonych UN iLibrary zostały udostępnione na platformie OECD iLibrary w lutym 2016 r., tworząc kolejną bibliotekę obok:

Wszystkie biblioteki umożliwiają przeglądanie zgromadzonych danych bez możliwości pobierania plików pdf.
Jest to również pierwsza w historii biblioteka online publikacji i baz ONZ i zawiera m.in. tytuły takie jak:

 • Yearbook of the United Nations
 • World Economic Situation and Prospects
 • State of World’s Children
 • Human Development Report
 • World Investment Report
 • United Nations Demographic Yearbook
 • United Nations Chronicle
 • United Nations Treaty Series
 • United Nations Disarmament Yearbook
 • Yearbook of International Law Commission
 • United Nations Juridical Yearbook
 • United Nations Civil Affairs Handbook
 • Statistical Report and Yearbook
.