Taylor & Francis Online​

Obraz

Taylor & Francis Online - platforma czasopism elektronicznych wydawanych przez grupę wydawniczą Taylor and Francis.      
 
Biblioteka SGH posiada dostęp do dwóch kolekcji temetycznych Business Management & Economics (130 tytułów) oraz Mathematics & Statistics (52 tytuły). Substrypcja zapewnia dostęp do wydań bieżących czasopism oraz archiwalnych od roku 1997.

Zawartość kolekcji:

 

.