JSTOR

Obraz

JSTOR zawiera ciągi historyczne z okolo 300 tyt. czasopism naukowych sięgające nawet do pierwszych numerów (XVII-XVIII w.), ale bez dostępu do ostatnich 5-ciu lat. Baza pełnotekstowa reprezentujaca różne dyscypliny akademickie. Biblioteka SGH wykupuje dostęp do następujących kolekcji czasopism:

Dostęp do bazy możliwy jest wyłącznie w sieci uczelnianej, tzn. na terenie uczelni oraz za pomocą zdalnego dostępu, dla uprawnionych użytkowników, którymi są studenci, doktoranci i pracownicy SGH.