EU Bookshop

Obraz

Otwarcie biblioteki cyfrowej w ramach internetowej księgarni EU Bookshop – wszystkie publikacje UE w jednym miejscu(notatka na podstawie komunikatu prasowego Urzędu Publikacji Unii Europejskiej z dnia 16 października 2009 r.)

Dzięki zeskanowaniu 12 milionów stron, z biblioteki cyfrowej w ramach EU Bookshop można pobrać bezpłatnie ponad 110 000 publikacji UE. Otwarta w dniu 16 października na targach książki we Frankfurcie biblioteka cyfrowa oferuje wszystkie publikacje wydane przez Urząd Publikacji w imieniu instytucji, agencji i innych organów UE od 1952 r.

Archiwa Urzędu Publikacji od dawna stanowią prawdziwą skarbnicę historii Europy. Publikacje takie jak przemowa wygłoszona przez Jeana Moneta, przewodniczącego Wysokiej Władzy, przed Wspólnym Zgromadzeniem na jego pierwszym posiedzeniu we wrześniu 1952 r. albo ogólne sprawozdanie na temat działalności Wspólnoty w języku francuskim z 1953 r. mogą znowu zobaczyć wirtualne światło dzienne dzięki bibliotece cyfrowej Urzędu Publikacji. Nowe pozycje dodawane są codziennie. Leonard Orban, komisarz ds. wielojęzyczności, podkreślił: „Biblioteka cyfrowa uwalnia pamięć Unii Europejskiej, która od samego zarania przechowywana była na papierze. Miliony stron, które są teraz powszechnie dostępne w 23 urzędowych językach, wskazują na ustawiczne starania Unii Europejskiej, by zachować i promować jej historię w ramach różnorodności językowej.”

Biblioteka cyfrowa Urzędu Publikacji stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie w zakresie udostępniania cyfrowych wersji publikacji, których nakład został już wyczerpany. W 2007 r. Urząd Publikacji wprowadził usługę „PDF na żądnie”, dającą użytkownikom możliwość zamawiania publikacji, które, według potrzeby, były wyszukiwane w archiwach i skanowane. Ogromny popyt sprawił, że po sześciu miesiącach dalsze świadczenie tej usługi okazało się technicznie niemożliwe. Aby lepiej sprostać oczekiwaniom użytkowników podjęto decyzję o zeskanowaniu zbiorów całego archiwum.

Niecałe dwa lata później w wyniku tych prac powstaje biblioteka elektroniczna obejmująca ponad 14 mln stron, w formie plików PDF w wersji zoptymalizowanej pod kątem zamieszczenia na stronie internetowej, które każdy może pobierać bezpłatnie. Składa się na nią 12 mln zeskanowanych stron historycznych zbiorów oraz około 2 mln stron nowych publikacji. Gromadząc 1600 nowych publikacji rocznie, EU Bookshop jest cennym źródłem informacji dla obywateli, dziennikarzy, pracowników sektora edukacji, studentów, bibliotekarzy, wydawców i wszystkich osób zainteresowanych Europą, w około 50 językach, z możliwością zamówienia drukowanych egzemplarzy.

Zawartość EU Bookshop ma również zostać udostępniona za pośrednictwem Europeany, projektu cyfryzacji wielu cennych zasobów należących do europejskich księgozbiorów i archiwów. EU Bookshop uzupełni tym samym krajowe zbiory Europeany z perspektywy unijnych instytucji.

Ogólne fakty:Zważywszy na czas realizacji projektu oraz jakość rezultatów, biblioteka cyfrowa Urzędu Publikacji jest jednym z najambitniejszych projektów tego rodzaju na świecie.

  • Ilość publikacji dostępnych w EU Bookshop przekracza 110 000;
  • W okresie od lutego 2008 r. do września 2009 r. zeskanowano 12 mln stron;
  • Cyfrowy księgozbiór gromadzi prace ponad 370 autorów z instytucji UE;
  • Reprezentowanych jest 50 języków: wszystkie urzędowe języki UE, a także m.in. rosyjski i chiński;
  • W okresach najbardziej wytężonej pracy skanowano co miesiąc ponad 1,4 mln stron.