Emerald

Emerald

Emerald Fulltext to pełnotekstowa baza o zasięgu europejskim. Umożliwia dostęp do pełnotekstowych czasopism oraz książek (e-booków), głównie z zakresu zarządzania i marketingu. Biblioteka SGH jako subskrybent czasopism w formie papierowej uzyskała od firmy Emerald także dostęp do wersji elektronicznych tych czasopism.

Dostęp do bazy możliwy jest wyłącznie w sieci uczelnianej, tzn. na terenie uczelni oraz za pomocą zdalne​go dostępu, dla uprawnionych użytkowników, którymi są studenci, doktoranci i pracownicy SGH.