Eikon + Datastream

Serwis informacyjny EIKON Thomson Reuters pozwala na dostęp do:

  • bieżących informacji rynkowych,
  • historycznych szeregów czasowych,
  • danych fundamentalnych spółek notowanych na światowych giełdach.

EIKON jest powszechnie używane przez wiodące instytucje finansowe m.in. ze względu na zakres oraz czas dostępu do danych.

Wiadomości z rynków finansowych są na bieżąco zbierane przez ponad 2500 dziennikarzy na całym świecie, zaś zweryfikowane dane finansowe pochodzą z ponad 2000 źródeł.

O dużym zasięgu bazy danych świadczy natomiast to, że znajdują się w niej dane fundamentalne dla spółek, których łączna kapitalizacja pokrywa 99% kapitalizacji spółek notowanych na wszystkich parkietach światowych.

Dane z baz EIKON Thomson Reuters są bardzo często wykorzystywane w badaniach naukowych dotyczących funkcjonowania rynków finansowych.

 

Baza jest niedostępna w sieci SGH.
Można z niej skorzystać na jednym stanowisku komputerowym w Oddziale Informacji Naukowej i Centrum Dokumentacji Europejskiej po zalogowaniu przez dyżurnego bibliotekarza.
(Budynek Biblioteki, pok. nr 9)

Więcej informacji na temat serwisu EIKON Thomson Reuters znajduje się na stronie Eikon​​

.