EBSCO

Obraz
EBSCOhost

EBSCO umożliwia dostęp do pełnotekstowych baz danych oferowanych w ramach projektu EIFL Direct. Zawierają one pełne teksty artykułów oraz abstrakty i indeksy z kilkunastu tysięcy tytułów czasopism.

 

 • Academic Search Complete
 • Agricola
 • Business Source Complete
 • Econlit ERIC, the Educational Resource Information Center
 • Green FILE
 • Health Source / Consumer Edition
 • Health Source / Nursing Academic Edition
 • Library, Information Science & Technology Abstracts
 • MasterFILE Premier
 • Medline
 • Newspaper Source
 • Regional Business News


Dostęp do bazy możliwy jest wyłącznie w sieci uczelnianej, tzn. na terenie uczelni oraz za pomocą zdalnego dostępu, dla uprawnionych użytkowników, którymi są studenci, doktoranci i pracownicy SGH.

.