DART-Europe e-Theses Portal

Obraz

DART-Europe to grupa bibliotek naukowych i konsorcjów bibliotecznych pracujących wspólnie nad poprawą możliwości powszechnego dostępu do badawczych prac dyplomowych i dysertacji powstających w Europie. DART-Europe jest wspierane przez LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche), a także stanowi Europejską Grupę Roboczą organizacji Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD).
Partnerzy DART-Europe pomagają w udostępnianiu badaczom portalu pozwalającego na wyszukiwanie elektronicznych prac dyplomowych i dysertacji (ang. Electronic Theses and Dissertations, ETD) oraz uczestniczą w działaniach mających na celu wsparcie przyszłych inicjatyw o podobnym charakterze. DART-Europe oferuje swoim partnerom europejską sieć kontaktów do osób oraz instytucji zainteresowanych tematyką ETD oraz może ułatwić wspólne aplikowanie o wsparcie finansowe dla działań pozwalających na osiągnięcie wizji jaką DART-Europe posiada w kwestii ETD. DART-Europe jest materialnie wspierany poprzez datki partnerów.

Partnerzy akceptują następujące zasady:

  1. DART-Europe zachęca do tworzenia, wyszukiwania i wykorzystywania europejskich e-prac dyplomowych i będzie utrzymywał centralny portal agregujący i udostępniający takie prace.
  2. Europejskie biblioteki i konsorcja są zaproszone do przekazywania metadanych do portalu DART-Europe. Zasady wykorzystania metadanych będą określone przez przekazujących te metadane.
  3. DART-Europe przyjmuje przekazywane przez partnerów zasoby umożliwiające zarządzanie, wyszukiwanie, wykorzystywanie i zachowywanie e-prac dyplomowych oraz wspierające cele i zamierzenia DART-Europe.
  4. Partnerzy wskażą jednego reprezentanta pełniącego rolę osoby kontaktowej dla DART-Europe oraz co najmniej jednego reprezentanta uczestniczącego w e-mailowej liście dyskusyjnej DART-Europe.
  5. DART-Europe przyjmuje od partnerów propozycje organizowania spotkań Rady Projektu DART-Europe.
  6. Partnerzy pomogą zapewnić DART-Europe status międzynarodowej sieci doskonałości w zakresie informacji, ekspertyz i zasobów związanych z ETD.
  7. DART-Europe będzie zarządzane przez UCL (University College London) i nadzorowane przez Radę składającą się z przedstawicieli organizacji partnerskich. Zasady funkcjonowania oraz zakres działania Rady będą określone i od czasu do czasu przeglądane przez Radę.