Cambridge Core

Obraz

 

W ramach licencji krajowej, finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Biblioteka SGH uzyskała dostęp do prawie dwustu tytułów czasopism w kolekcji HSS wydawnictwa Cambridge University Press.

Dostęp do bazy możliwy jest wyłącznie w sieci uczelnianej, tzn. na terenie uczelni oraz za pomocą zdalnego dostępu, dla uprawnionych użytkowników, którymi są studenci, doktoranci i pracownicy SGH.