Archiwalne progi punktowe na studia magisterskie

Progi punktowe na poszczególne kierunki studiów magisterskich
Rok akademicki 2020/2021 obywatele polscy

Studia stacjonarne: progi nie obejmowały wyników z egzaminu WOG, były brane pod uwagę wyniki z przedmiotów maturalnych oraz wynik ukończenia studiów I stopnia

Analiza danych - big data: średnia 3,93; 251pkt
Ekonomiczna analiza prawa: średnia 3,67; 220 pkt
E-biznes: średnia 4; 250 pkt
Ekonomia: średnia 3,56; 232 pkt
Finanse i rachunkowość: średnia 3,51; 230 pkt
Globalny biznes, finanse i zarządzanie: średnia 3,89; 246 pkt
HR Biznes Partner: średnia 3,74; 228 pkt
Menedżerski:  średnia 3,81; 244 pkt
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne: średnia 3,92; 249 pkt
Zarządzanie: średnia 3,52; 242 pkt
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa: średnia 4,21; 250 pkt
Zarządzanie projektami: średnia 3,53; 244 pkt

Średnia - tryb naboru absolwentów I stopnia SGH

Rok akademicki 2019/2020 obywatele polscy

Studia stacjonarne:

Analiza danych – Big Data: średnia 3,9; WOG 53 pkt
E-biznes: średnia 3,91; WOG 56 pkt
Ekonomia: średnia 3,98; WOG 48 pkt
Ekonomiczna analiza prawa: średnia 3,64; WOG 40 pkt
Finanse i rachunkowość: średnia 3,78; WOG 48 pkt
Globalny biznes, finanse i zarządzanie: średnia 3,97; WOG 54 pkt
Kierunek menedżerski: średnia 3,95; WOG 52 pkt
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne: średnia 3,93; WOG 49 pkt
Międzynarodowe stosunki gospodarcze: średnia 3,64; WOG 52 pkt
Zarządzanie: średnia 3,77; WOG 51 pkt
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa: średnia 4,11; WOG 53 pkt
Zarządzanie projektami: średnia 3,96; WOG 55 pkt

Średnia - tryb naboru absolwentów I stopnia SGH
Egzamin WOG - tryb naboru powszechnego

Rok akademicki 2020/2021 cudzoziemcy