Archiwalne progi punktowe na studia magisterskie

Progi punktowe na poszczególne kierunki studiów magisterskich:
Rok akademicki 2023/2024 obywatele polscy

Analiza danych - big data: średnia 4,28; WOG 58 pkt
Ekonomiczna analiza prawa: kierunek nie został uruchomiony
E-biznes: średnia 4,26; WOG 60 pkt
Ekonomia: średnia 3,86; WOG 59 pkt
Finanse i rachunkowość: średnia 3,96; WOG 51 pkt
Globalny biznes, finanse i zarządzanie: średnia 3,75; WOG 56 pkt
HR Biznes Partner: średnia 4,0; WOG 48 pkt
Menedżerski: średnia 3,72; WOG 51 pkt
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne: średnia 4,03; WOG 54 pkt
Międzynarodowe stosunki gospodarcze: średnia 3,86; WOG 48 pkt
Podatki średnia 4,11; WOG 43 pkt
Zarządzanie: średnia 3,77; WOG 50 pkt
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa: średnia 4,4; WOG 53 pkt
Zarządzanie projektami: średnia 3,82; WOG 53 pkt

Średnia - tryb naboru absolwentów I stopnia SGH
Egzamin WOG - tryb naboru powszechnego

Rok akademicki 2023/2024 cudzoziemcy

Analiza danych - big data: średnia 4,45; WOG 41 pkt
Ekonomiczna analiza prawa: kierunek nie został uruchomiony
E-biznes: średnia 4,1; WOG 42 pkt
Finanse i rachunkowość: średnia 3,74; WOG 46 pkt
HR Biznes Partner: średnia 3,97; WOG pkt
Menedżerski: średnia 4,27; WOG 58 pkt
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne: średnia 3,94; WOG 67 pkt
Podatki średnia 3,81; WOG pkt
Zarządzanie: średnia 3,75; WOG 43 pkt
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa: średnia 3,99; WOG 60 pkt
Zarządzanie projektami: średnia 3,91; WOG pkt

Średnia - tryb naboru absolwentów I stopnia SGH
Egzamin WOG - tryb naboru powszechnego

Rok akademicki 2022/2023 obywatele polscy

Analiza danych - big data: średnia 4,19; WOG 59 pkt
Ekonomiczna analiza prawa: kierunek nie został uruchomiony
E-biznes: średnia 4,24; WOG 51 pkt
Ekonomia: średnia 3,89; WOG 43 pkt
Finanse i rachunkowość: średnia 3,73; WOG 40 pkt
Globalny biznes, finanse i zarządzanie: średnia 4,23; WOG 56 pkt
HR Biznes Partner: średnia 3,94; WOG 42 pkt
Menedżerski:  średnia 4,2; WOG 44 pkt
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne: średnia 4,03; WOG 52 pkt
Międzynarodowe stosunki gospodarcze: średnia 3,95; WOG 42 pkt
Zarządzanie: średnia 3,56; WOG 41 pkt
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa: średnia 4,22; WOG 62 pkt
Zarządzanie projektami: średnia 4,05; WOG 40 pkt

Średnia - tryb naboru absolwentów I stopnia SGH
Egzamin WOG - tryb naboru powszechnego

Rok akademicki 2022/2023 cudzoziemcy

Analiza danych - big data: średnia 4,45; WOG 59 pkt
Ekonomiczna analiza prawa: kierunek nie został uruchomiony
E-biznes: średnia 4,32; WOG 43 pkt
Finanse i rachunkowość: średnia 3,91; WOG 41 pkt
Globalny biznes, finanse i zarządzanie: średnia 4,04; WOG 40 pkt
HR Biznes Partner: średnia 4,0; WOG 43 pkt
Menedżerski:  średnia 3,98;
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne: średnia 4,25; WOG 45 pkt
Międzynarodowe stosunki gospodarcze: średnia 3,84;
Zarządzanie: średnia 3,54;
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa: średnia 4,33;
Zarządzanie projektami: średnia 4,02

Średnia - tryb naboru absolwentów I stopnia SGH
Egzamin WOG - tryb naboru powszechnego

Rok akademicki 2021/2022 obywatele polscy

Analiza danych - big data: średnia 4,12; WOG 59 pkt
Ekonomiczna analiza prawa: średnia 3,5 ; WOG 40 pkt
E-biznes: średnia 4,06; WOG 54 pkt
Ekonomia: średnia 3,50; WOG 46 pkt
Finanse i rachunkowość: średnia 3,50; WOG 42 pkt
Globalny biznes, finanse i zarządzanie: średnia 3,91; WOG 57 pkt
HR Biznes Partner: średnia 3,62; WOG 42 pkt
Menedżerski: średnia 3,94; WOG 50 pkt
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne: średnia 4,06; WOG 55 pkt
Międzynarodowe stosunki gospodarcze: średnia 3,61; WOG 43 pkt
Zarządzanie: średnia 3,71; WOG 49 pkt
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa: średnia 4,15; WOG 58 pkt
Zarządzanie projektami: średnia 3,98; WOG 52 pkt

Średnia - tryb naboru absolwentów I stopnia SGH
Egzamin WOG - tryb naboru powszechnego

Rok akademicki 2021/2022 cudzoziemcy

Analiza danych - big data: średnia 4,18; WOG 56 pkt
Ekonomiczna analiza prawa: WOG 71 pkt
E-biznes: średnia 3,81; WOG 41 pkt
Finanse i rachunkowość: średnia 3,58; WOG 43 pkt
Globalny biznes, finanse i zarządzanie: średnia 4,06; WOG 73 pkt
HR Biznes Partner: średnia 3,69;
Menedżerski: średnia 4,03; WOG 57 pkt
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne: WOG 49 pkt
Międzynarodowe stosunki gospodarcze: średnia 4,14; WOG 42 pkt
Zarządzanie: średnia 3,58; WOG 46 pkt
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa: średnia 4,15; WOG 62 pkt

Średnia - tryb naboru absolwentów I stopnia SGH
Egzamin WOG - tryb naboru powszechnego

Rok akademicki 2020/2021 obywatele polscy

Studia stacjonarne: progi nie obejmowały wyników z egzaminu WOG (nie odbył się), były brane pod uwagę wyniki z przedmiotów maturalnych oraz wynik ukończenia studiów I stopnia.

Analiza danych - big data: średnia 3,93; 251pkt
Ekonomiczna analiza prawa: średnia 3,67; 220 pkt
E-biznes: średnia 4; 250 pkt
Ekonomia: średnia 3,56; 232 pkt
Finanse i rachunkowość: średnia 3,51; 230 pkt
Globalny biznes, finanse i zarządzanie: średnia 3,89; 246 pkt
HR Biznes Partner: średnia 3,74; 228 pkt
Menedżerski:  średnia 3,81; 244 pkt
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne: średnia 3,92; 249 pkt
Zarządzanie: średnia 3,52; 242 pkt
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa: średnia 4,21; 250 pkt
Zarządzanie projektami: średnia 3,53; 244 pkt

Średnia - tryb naboru absolwentów I stopnia SGH

Rok akademicki 2019/2020 obywatele polscy

Studia stacjonarne:

Analiza danych – Big Data: średnia 3,9; WOG 53 pkt
E-biznes: średnia 3,91; WOG 56 pkt
Ekonomia: średnia 3,98; WOG 48 pkt
Ekonomiczna analiza prawa: średnia 3,64; WOG 40 pkt
Finanse i rachunkowość: średnia 3,78; WOG 48 pkt
Globalny biznes, finanse i zarządzanie: średnia 3,97; WOG 54 pkt
Kierunek menedżerski: średnia 3,95; WOG 52 pkt
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne: średnia 3,93; WOG 49 pkt
Międzynarodowe stosunki gospodarcze: średnia 3,64; WOG 52 pkt
Zarządzanie: średnia 3,77; WOG 51 pkt
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa: średnia 4,11; WOG 53 pkt
Zarządzanie projektami: średnia 3,96; WOG 55 pkt

Średnia - tryb naboru absolwentów I stopnia SGH
Egzamin WOG - tryb naboru powszechnego